Ochrona Środowiska


Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski
ISSN 1230-6169
Skrót Ochr. Sr.
Impact Factor dla czasopisma 0.6 (od 2009)
0.641 (od 2010)
1.633 (od 2011)
0 (od 2012)
0.619 (od 2013)
0.392 (od 2014)
0.425 (od 2015)
0.63 (od 2016)
0.603 (od 2017)
0.836 (od 2018)
0.576 (od 2019)
0 (od 2020)
Lista MNiSW B (od 2007)
A (od 2011)
B (od 2013)
A (od 2014)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2007)
10 (od 2008)
6 (od 2009)
9 (od 2010)
15 (od 2011)
10 (od 2013)
15 (od 2014)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2300 Environmental Science: General Environmental Science
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 35
12
następne

Czaplicka, Anna; Ślusarczyk, Zbigniew; Szarek-Gwiazda, Ewa; Bazan, Sonia
Rozkład przestrzenny związków żelaza i manganu w osadach dennych Jeziora Goczałkowickiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2017
ISSN: 1230-6169
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.603
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Balcerzak, Wojciech; Łuszczek, Bartosz
Próba oceny możliwości wykorzystania osadów z klarowania wody do strącania związków fosforu w oczyszczalniach ścieków komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2015
ISSN: 1230-6169
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bielski, Andrzej
Ocena wpływu biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń obecnych w ściekach na warunki tlenowe odbiornika – studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2015
ISSN: 1230-6169
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Bielski, Andrzej; Zymom, Wiesław
Analiza kinetyki zmian zawartości utleniacza w wodzie na przykładzie chloru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2015
ISSN: 1230-6169
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Mikosz, Jerzy; Mucha, Zbigniew
Weryfikacja założeń do projektu modernizacji małej oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem nowej interpretacji wymagań prawnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-6169
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.392
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bielski, Andrzej
Adwekcyjny transport zanieczyszczeń z uwględnieniem dyfuzji dwukierunkowej w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku przepływu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 1230-6169
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Czaplicka-Kotas, Anna; Ślusarczyk, Zbigniew; Pięta, Małgorzata; Szostak, Anna
Analiza zależności między wskaźnikami jakości wody w Jeziorze Goczałkowickim w aspekcie zakwitów fitoplanktonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 1230-6169
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Balcerzak, Wojciech P.; Rybicki, Stanisław M.
Ocena stopnia zagrożenia wody eutrofizacją na przykładzie zbiornika zaporowego w Świnnej Porębie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 1230-6169
Szalińska, Ewa; Koperczak, Anna; Czaplicka-Kotas, Anna
Badania zawartości metali ciężkich w osadach dennych dopływów Jeziora Goczałkowickiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2010
ISSN: 1230-6169
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Impact Factor: 0.641
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czaplicka-Kotas, Anna; Ślusarczyk, Zbigniew; Zagajska, Justyna; Szostak, Anna
Analiza zmian zawartości jonów wybranych metali ciężkich w wodzie Jeziora Goczałkowickiego w latach 1994-2007
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2010
ISSN: 1230-6169
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Impact Factor: 0.641
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wachałowicz, Agnieszka; Czaplicka-Kotas, Anna; Szalińska, Ewa
Biodostępność chromu z osadów dennych dla larw Chironomus riparius
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 1230-6169
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zymon, Wiesław
Zastosowanie procesu napowietrzania do desorpcji dwutlenku węgla z oczyszczonej wody z powierzchniowej na przykładzie wodociągu w Dębicy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2007
ISSN: 1230-6169
Balcerzak, Wojciech; Rybicki, Stanisław M.; Kaszowski, Jacek
Odwadnianie osadów powstających w procesach oczyszczania wody powierzchniowej na przykładzie wodociągu Raba
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2007
Czaplicka-Kotas, Anna
Badania wpływu jakości wody na wytwarzanie barwników fotosyntetycznych w komórkach glonów Chlorella vulgaris na potrzeby biomonitoringu wód powierzchniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2007
ISSN: 1230-6169
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Balcerzak, Wojciech; Łuszczek, Krzysztof; Kułakowski, Przemysław
Wpływ procesu ozonowania na skuteczność działania filtrów węglowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2005
ISSN: 1230-6169
Balcerzak, Wojciech; Kułakowski, Przemysław; Łuszczek, Krzysztof
Wpływ procesu ozonowania na skuteczność działania filtrów węglowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2005
Balcerzak, Wojciech; Zymon, Wiesław
Wpływ wstępnego i pośredniego ozonowania wody na jej zapotrzebowanie na chlor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2004
Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech; Mackie, Robert Ian
Analiza numeryczna wpływu temperatury wody na eksploatację filtrów o skokowo zmiennej wydajności (VDRF)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2003
ISSN: 1230-6169
Kocwa-Haluch, Renata; Michalec, Robert
Występowanie rotawirusów w środowisku wodnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2002
Balcerzak, Wojciech; Zymon, Wiesław
Badania technologiczne nad doborem złoża filtracyjnego do uzyskania wód powierzchniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2001

12
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/