Pedagogika Pracy


Wydawca Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISSN 0239-7757
Skrót Pedag. Pr.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 5

Piekarski, Marian
Uczeń najlepszą inwestycją – modernizacja oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Łączności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pedagogika Pracy
Data wydania: 2006
ISSN: 0239-7757
Żyra, Joanna
Aspekty zarządzania usługami oświatowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pedagogika Pracy
Data wydania: 2003
ISSN: 0239-7757
Francuz, Władysława Maria
Budownictwo na rynku pracy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pedagogika Pracy
Data wydania: 2001
ISSN: 0239-7757
Francuz, Władysława Maria
Jakie aktualne problemy pedagogiki pracy wymagają teortycznej podbudowy?
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pedagogika Pracy
Data wydania: 1995
ISSN: 0239-7757
Huczek, Antoni
Podnoszenie kwalifikacji jako element oczekiwań absolwentów ZSZ przyzakładowych wobec pracy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pedagogika Pracy
Data wydania: 1991
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/