Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery = Prace Instytutu Maszyn Przepływowych


Wariant tytułu Prace Instytutu Maszyn Przepływowych
Wydawca Polska Akademia Nauk. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego
ISSN 0079-3205
Skrót Pr. Inst. Masz. Przepł.
Transaction of the IFFM
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
5 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 9

Porzuczek, Jan
Numerical analysis and experimental verification of the electrical impedance tomography method for monitoring of the packed-bed drying process
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery = Prace Instytutu Maszyn Przepływowych
Data wydania: 2017
ISSN: 0079-3205
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Generalized non-newtonian flow of ice slurry through bends
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery = Prace Instytutu Maszyn Przepływowych
Data wydania: 2010
ISSN: 0079-3205
Żelasko, Jerzy; Niezgoda-Żelasko, Beata
Generalized non-Newtonian flow of ice slurry through bends
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery = Prace Instytutu Maszyn Przepływowych
Data wydania: 2010
ISSN: 0079-3205
Brak, Grzegorz; Cyklis, Piotr
LiBr-H2O absorption cycle design for whole year use in medium climate conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery = Prace Instytutu Maszyn Przepływowych
Data wydania: 2008
ISSN: 0079-3205
Rup, Kazimierz
Numerical simulation of turbulent flow through a square-sectioned duct with a 90-degree bend using FLUENT
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery = Prace Instytutu Maszyn Przepływowych
Data wydania: 2008
ISSN: 0079-3205
Niezgoda-Żelasko, Beata
Flow behaviour of ice slurry - experimental investigation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery = Prace Instytutu Maszyn Przepływowych
Data wydania: 2006
ISSN: 0079-3205
Taler, Jan
Inverse determination of local heat transfer coefficients
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery = Prace Instytutu Maszyn Przepływowych
Data wydania: 2001
ISSN: 0079-3205
Cyklis, Piotr
CFD identification of generalised transmittances for any element of pulsating gas piping system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery = Prace Instytutu Maszyn Przepływowych
Data wydania: 2000
ISSN: 0079-3205
Rup, Kazimierz
Analiza nieustalonej konwekcji mieszanej z uwagi na zmienną prędkość przepływu zewnętrznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery = Prace Instytutu Maszyn Przepływowych
Data wydania: 1991
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/