Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska


Wariant tytułu Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Mechanika
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISSN 0137-2335
Skrót Pr. Nauk., Mech. / PWarsz.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 10

Ryniewicz, Andrzej
Ocena dokładności odwzorowania kształtu powierzchni elementów biołożysk w badaniach in vivo oraz in vitro
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2013
Jodłowski, Henryk
Doświadczalne wyznaczanie stref plastycznych w stalach z wyraźną granicą plastyczności
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Osocha, P.; Węglowski, B.
Wpływ naprężeń zmiennych w czasie na trwałość wybranego ciśnieniowego elementu kotła
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2005
ISSN: 0137-2335
Taler, Jan; Dzierwa, Piotr
Wyznaczanie dopuszczalnych szybkości nagrzewania i ochładzania ciśnieniowych elementów kotłów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2005
ISSN: 0137-2335
Sobota, Tomasz; Taler, Dawid; Lubecki, Szczepan
Nagrzewanie i ochładzanie rurociągów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2005
ISSN: 0137-2335
Taler, Jan; Węglowski, Bohdan; Cebula, Artur; Duda, Piotr; Grądziel, Sławomir; Sobota, Tomasz; Taler, Dawid; Zima, Wiesław
Komputerowy układ monitorowania eksploatacji kotła
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2005
ISSN: 0137-2335
Grądziel, Sławomir; Duda, Piotr
Wyznaczanie rozkładu temperatury i naprężeń cieplnych w grubościennych elementach ciśnieniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2001
ISSN: 0137-2335
Taler, Jan; Węglowski, Bohdan; Duda, Piotr
Monitorowanie cieplno-wytrzymałościowych warunków pracy ciśnieniowych elementów kotłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 1999
Zima, Wiesław; Grądziel, Sławomir
Modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w energetycznych kotłach parowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 1999
Taler, Jan; Sobota, Tomasz
Identyfikacja cieplnych warunków pracy kotłowych wymienników ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 1999
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/