Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska


Wariant tytułu Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Elektronika
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
ISSN 0137-2343
Skrót Pr. Nauk. PWarsz., Elektron.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 8

Hajkuś, Jakub; Machnik, Mateusz; Zając, Jerzy
IRMO-bot inspekcyjno-ratunkowy, rekonfigurowalny robot mobilny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2012
ISSN: 0137-2343
Zając, Jerzy; Chwajoł, Grzegorz; Więk, Tomasz; Krupa, Krzysztof; Małopolski, Waldemar; Słota, Adam
System transportu międzyoperacyjnego zbudowany z automatycznie sterowanych pojazdów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2012
ISSN: 0137-2343
Malec, Marcin; Morawski, Marcin; Zając, Jerzy
Niekonwencjonalny napęd podwodnego robota mobilnego na przykładzie CyberRyby
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Bereta, Michał; Burczyński, Tadeusz
Combining negative selection with immune K-Means algorithm for improving the support vector machines method
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2007
ISSN: 0137-2343
Beluch, Witold; Burczyński, Tadeusz; Orantek, Piotr
Evolutionary identification of fuzzy material constants in laminates
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2007
ISSN: 0137-2343
Kuś, Wacław; Burczyński, Tadeusz
Evolutionary optimization using enterprise grid based on alchemi framework
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Orantek, Piotr; Burczyński, Tadeusz
The evolutionary algorithm in stochastic optimization and identification problems
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Jasińska-Suwada, Anna
The Evolutionary heuristics applied to the analysis of multidimensional data
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/