Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska


Wariant tytułu Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Elektronika
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
ISSN 0137-2343
Skrót Pr. Nauk. PWarsz., Elektron.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 14

Hajkuś, Jakub; Machnik, Mateusz; Zając, Jerzy
IRMO-bot inspekcyjno-ratunkowy, rekonfigurowalny robot mobilny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2012
ISSN: 0137-2343
Zając, Jerzy; Chwajoł, Grzegorz; Więk, Tomasz; Krupa, Krzysztof; Małopolski, Waldemar; Słota, Adam
System transportu międzyoperacyjnego zbudowany z automatycznie sterowanych pojazdów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2012
ISSN: 0137-2343
Malec, Marcin; Morawski, Marcin; Zając, Jerzy
Niekonwencjonalny napęd podwodnego robota mobilnego na przykładzie CyberRyby
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2010
ISSN: 0137-2343
Zając, Jerzy; Chwajoł, Grzegorz
Wykorzystanie wirtualnych procesów sterowania produkcją do wspomagania decyzji w zautomatyzowanych systemach wytwarzania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2008
ISSN: 0137-2343
Długosz, Adam; Burczyński, Tadeusz
Multiobjective optimization of heat radiators using evolutionary algorithms
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2007
ISSN: 0137-2343
Orantek, Piotr; Burczyński, Tadeusz
The two-stage evolutionary-neuro computing approach for stochastic optimization problems
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2007
ISSN: 0137-2343
Schaefer, R.; Barabasz, B.; Paszyński, M.
Twin adaptive scheme for solving inverse problems
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2007
ISSN: 0137-2343
Bereta, Michał; Burczyński, Tadeusz
Combining negative selection with immune K-Means algorithm for improving the support vector machines method
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2007
ISSN: 0137-2343
Beluch, Witold; Burczyński, Tadeusz; Orantek, Piotr
Evolutionary identification of fuzzy material constants in laminates
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2007
ISSN: 0137-2343
Bereta, Michał; Burczyński, Tadeusz
Immune k-means: a novel immune algorithm for data clustering and multiple-class discrimination
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2006
ISSN: 0137-2343
Orkisz, Jan; Obrzut, Artur
On some attempts of evolutionary algorithms efficiency increase
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2006
ISSN: 0137-2343
Kuś, Wacław; Burczyński, Tadeusz
Evolutionary optimization using enterprise grid based on alchemi framework
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2006
ISSN: 0137-2343
Orantek, Piotr; Burczyński, Tadeusz
The evolutionary algorithm in stochastic optimization and identification problems
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2006
ISSN: 0137-2343
Jasińska-Suwada, Anna
The evolutionary heuristics applied to the analysis of multidimensional data
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2006
ISSN: 0137-2343
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/