Problemy Kolejnictwa = Railway Reports


Wariant tytułu Problemy Kolejnictwa
Wydawca Instytut Kolejnictwa (Warszawa)
ISSN 0552-2145
Skrót Probl. Kolej.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Brzeźny, Andrzej; Potępa, Piotr; Sowa, Andrzej
Korelacja pomiędzy głównymi cechami diagnostycznymi zarysu kół pojazdów szynowych w okresie eksploatacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Kolejnictwa = Railway Reports
Data wydania: 2019
ISSN: 0552-2145
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Grzywna, Maciej; Rasiński, Tymoteusz
Pasywne mechanizmy bezpieczeństwa w wagonach towarowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Kolejnictwa = Railway Reports
Data wydania: 2019
ISSN: 0552-2145
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Górowski, Maciej; Ozon, Tomasz
Zastosowanie pierwszego polskiego symulatora tramwaju w procesie szkoleń i badań naukowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Kolejnictwa = Railway Reports
Data wydania: 2017
ISSN: 0552-2145
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Guzowski, Stanisław; Michnej, Maciej
Analiza wymiarowa w badaniach modelowych zużycia zestawów kołowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Kolejnictwa = Railway Reports
Data wydania: 2015
ISSN: 0552-2145
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Sanecki, Henryk; Cichocki, Zbigniew; Walczak, Sławomir; Urbańczyk, Paweł; Jeleśniański, Zbigniew; Zbieć, Andrzej; Wysocki, Grzegorz
Rozwój metod badawczych własności mechanicznych taboru w sześćdziesięcioletniej historii Instytutu Kolejnictwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Kolejnictwa = Railway Reports
Data wydania: 2011
ISSN: 0552-2145
Sanecki, Henryk; Cichocki, Zbigniew; Walczak, Sławomir; Urbańczyk, Paweł; Jeleśniański, Zbigniew; Zbieć, Andrzej; Wysocki, Grzegorz
Rozwój metod badawczych własności mechanicznych taboru w sześćdziesięcioletniej historii Instytutu Kolejnictwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Kolejnictwa = Railway Reports
Data wydania: 2011
ISSN: 0552-2145
Kobielski, Andrzej
Badania przebiegu i przyczyn wypadków kolejowych metodą symulacji komputerowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Kolejnictwa = Railway Reports
Data wydania: 2007
ISSN: 0552-2145
Czyczuła, Włodzimierz
Podstawowe problemy kolejowo-tramwajowych systemów transportowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Kolejnictwa = Railway Reports
Data wydania: 2001
ISSN: 0552-2145
Czyczuła, Włodzimierz; Towpik, Kazimierz
Problemy modelowania oraz identyfikacji modeli toru bezstykowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Kolejnictwa = Railway Reports
Data wydania: 1998
Baryluk, Mieczysław; Jakubas, Wiesław
Problemy sterowania układami samoczynnej sygnalizacji przejazdowej ze stałym czasem ostrzegania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Kolejnictwa = Railway Reports
Data wydania: 1995
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/