Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview


Wariant tytułu Przegląd Komunikacyjny
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP)
ISSN 0033-2232
e-ISSN 2544-6037
Skrót Prz. Komun.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 25
12
następne

Dyrcz, Jakub; Pashkevich, Anton
Analiza ruchu lotnictwa ogólnego w portach lotniczych Polski Południowej do roku 2015
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2232
Lista MNiSW: nie
Kozaczka, Nina; Gaca, Stanisław
Wpływ pojazdów zautomatyzowanych na ruch oraz projektowanie infrastruktury drogowej – próba oceny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2232
Lista MNiSW: nie
Czyczuła, Włodzimierz ; Chudyba, Łukasz
Odpowiedź dynamiczna drogi szynowej w kierunku wzdłużnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-6037
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Drabicki, Arkadiusz; Szarata, Andrzej; Kucharski, Rafał
Analiza symulacyjna etapowej realizacji zachodnich odcinków III obwodnicy Krakowa i ich oddziaływania na układ transportowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2232
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Spławińska, Malwina
Analysis of the bus traffic volume on rural national roads
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2232
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Chudyba, Łukasz
Sprężyste systemy przytwierdzeń do podkładów strunobetonowych – porównanie cech eksploatacyjnych systemów przytwierdzeń typu SB oraz W14
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2232
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Gaca, Stanisław
Transport drogowy – rola i wybrane aspekty rozwoju infrastruktury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2232
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Pachla, Filip; Radecki-Pawlik, Bartosz; Stypuła, Krzysztof; Tatara, Tadeusz
Optymalizacja zabezpieczeń przed drganiami kolejowymi na przykładzie nastawni w Białej Rawskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2232
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Sołkowski, Juliusz; Jamka, Maciej
Deformacje nawierzchni i podtorza przy obiektach mostowych – badania i diagnostyka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2232
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Stypuła, Krzysztof; Kozioł, Krzysztof
Metro w Warszawie jako przykład uwzględniania ochrony przed drganiami w procesie tworzenia infrastruktury transportu szynowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2232
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Czyczuła, Włodzimierz; Kozioł, Piotr
Rozwój analitycznych i pół-analitycznych metod badania dynamiki dróg szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2232
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Puchała, Maciej; Chyba, Andrzej; Okrzesik, Paweł
Symulator komputerowy przekaźnikowego systemu sterowania ruchem kolejowym typu E jako narzędzie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyżurnych ruchu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2013
ISSN: 0033-2232
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Stecz, Piotr; Stypuła, Krzysztof
Przykłady pomiarów drgań komunikacyjnych w budynkach wykonanych przez akredytowane laboratorium
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2013
ISSN: 0033-2232
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Gaska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka
GIS w analizach oddziaływania na środowisko
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2012
Ożóg, Magdalena; Puławska, Sabina
Transport w Traktacie lizbońskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2010
Parkitny, Waldemar
Logistyczne wskaźniki parkingowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2010
Generowicz, Agnieszka
Utrzymanie statusu uzdrowiska jako warunek zyskownego zarządzania Rabką
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2010
Michnej, Maciej
IRIS - międzynarodowy system zarządzania jakością w przemyśle kolejowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2009
Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław; Czyczuła, Włodzimierz; Kudła, Dariusz
Analiza pracy pękniętych nawierzchni betonowych płyt lotniskowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2008
ISSN: 0033-2232
Grabowski, Zbigniew; Generowicz, Agnieszka
Analiza wielokryterialna w rozwiązaniach i ocenie regionalnych systemów gospodarki odpadami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Komunikacyjny = Transportation Overview
Data wydania: 2004

12
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/