Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Wydawca Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
ISSN 1732-9345
Skrót Prz. Nauk. WIKŚ / SGGW
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Łach, Karolina
Osiowo-symetryczny stan odkształcenia konsolidującej anizotropowej półprzestrzeni gruntowej wywołany źródłem ciśnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data wydania: 2001
ISSN: 1732-9345
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/