Research News / Budapest University of Technology and Economics


Wydawca [S.n.]
Skrót Res. News
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 13

Waszczyszyn, Zenon; Pabisek, Ewa
Neural network supported FEM analysis of elasto-plastic plate bending
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
Vabrik, Robert; Pielichowski, Jan; Polaczek, Jerzy et al.
Epoxy resin / acrylated polyurethane semi-interpenetrating polymer networks. II. Instrumental investigations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
Vabrik, Robert; Czajlik, Istvan; Ille, Attila; Pielichowski, Jan; Polaczek, Jerzy; Rusznak, Istvan; Alt, Judit; Vig, Andras
Epoxy resin / acrylated polyurethane semi-interpenetrating polymer networks. Cz. 1, An interpenetrating polymer network
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
Zając, Jerzy
A multi-agent approach to control of discrete manufacturing system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
Stankiewicz, Anna; Pamin, Jerzy
Finite element analysis of localization in Drucker-Prager plasticity with cohesion hardening
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
Wantuch, Edward; Karpiński, Andrzej; Kot, Ryszard
Efficiency of steel cutting by means of high pressure abrasive water jet with the use of various abrasive materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
Piec, Paweł
Basic aspects of analysis of reverse friction-caused contact phenomena
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
Onysyk, Paweł; Piec, Paweł
Basic conditions of origin, propagation and effect of railway noise
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
Gawlik, J.; Zębala, W.; Ryniewicz, A.
Chip flow monitoring using CCD camera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
Wrana, Bogumił
Spectral element and finite element of Timoshenko beam
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
Duda, Jan
Algorithm for manufacturing process planning
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
Zębala, Wojciech
Investigations of the influence of friction on the strain state in the cutting zone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
Ludmany, Andras; Kurek, Stefan S.; Stokłosa, Andrzej; Wilczyński, Grzegorz; Wójtowicz, Anna; Zajęcki, Janusz
Related functions of amorphous titanium hydrogen phosphates - an inorganic sorbent / ion exchanger and a catalyst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research News / Budapest University of Technology and Economics
Data wydania: 2000
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/