Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego


Wydawca Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ISSN 0035-7669
Uwagi Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku
Skrót Rocz. Hist. Czas.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Krzyżewski, Tadeusz
Weterani lwowskiego czasopiśmiennictwa humorystycznego. Z dziejów polskiej prasy w Galicji 1834-1918 [oraz] spis polskich czasopism humorystyczno-satyrycznych...
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego
Data wydania: 1976
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/