Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection


Wariant tytułu Rocznik Ochrona Środowiska
Wydawca Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska
ISSN 1506-218X
e-ISSN 2720-7501
Skrót Rocz. Ochr. Sr.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 2300 Environmental Science: General Environmental Science
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 14

Grąz, Katarzyna; Generowicz, Agnieszka; Kwaśny, Justyna; Gronba-Chyła, Anna; Kwaśnicki, Paweł; Ciuła, Józef; Łapiński, Jacek; Bajdur, Wioletta
Microplastics from plastic waste as a limitation of sustainability of the environment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2023
ISSN: 2720-7501
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.2
Kłeczek, Aneta
Agricultural use of natural biostimulants – humic substances: a review
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2022
ISSN: 2720-7501
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.2
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Remote reading of water meters an element of a smart city concept
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2021
ISSN: 1506-218X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.618
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Młyńska, Anna; Bergel, Tomasz; Młyński, Dariusz
A new approach to the maximum quarterly water consumption modeling on the example of individual water consumers in a small water supply system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2021
ISSN: 1506-218X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.618
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Miazga, Maciej; Królikowska, Jadwiga
Assessment of security of water supply for Benissa municipality, Spain employing the Shannon-Weaver model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2020
ISSN: 1506-218X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.734
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bauerek, Arkadiusz; Bebek, Małgorzata; Białecka, Barbara; Mitko, Krzysztof; Thomas, Maciej
Contents of rare earth elements in acidic waters linked to mining of coal and lignite (Upper Silesia and Muskau Bend, southern Poland)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2019
ISSN: 1506-218X
Impact Factor: 0.804
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bąk, Joanna; Królikowska, Jadwiga
Current status and possibilities of implementing green walls for adaptation to climate change of urban areas on the example of Krakow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2019
ISSN: 1506-218X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.804
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łomińska-Płatek, Dominika; Anielak, Anna M.
Characteristic of fulvic acids extracted from the wastewater by different methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2019
ISSN: 1506-218X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.804
Kryłów, Małgorzata; Generowicz, Agnieszka
Impact of street sweeping and washing on the PM10 and PM2.5 concentrations in Cracow (Poland)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2019
ISSN: 1506-218X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.804
Królikowska, Jadwiga; Andrzej Królikowski
Opłaty za odprowadzenie wód opadowych - potrzeby i możliwości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2013
ISSN: 1506-218X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.806
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Królikowski, Andrzej; Królikowska, Jadwiga
Ocena wpływu współczynników spływu i opóźnienia na przepływy obliczeniowe w sieci kanalizacji deszczowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2009
ISSN: 1506-218X
Świderska, Renata; Anielak, Anna M.
Koagulacja wód powierzchniowych z udziałem substancji wspomagających
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2004
ISSN: 1506-218X
Świderska, Renata; Anielak, Anna M.
The significance of electrokinetic potential in the adsorption process of humic substances
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2004
ISSN: 1506-218X
Anielak, Anna M.; Maluarte, Domingos J.
Adsorption of acid dyes on active carbon
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2002
ISSN: 1506-218X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/