Rudy i Metale Nieżelazne


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0035-9696
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych (SITMN)
Skrót Rudy Met. Nieżel.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
DOI 10.15199/67
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Szeptyński, Paweł; Pęcherski, Ryszard B.
Propozycja nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych z uwzględnieniem asymetrii zakresu sprężystego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne
Data wydania: 2012
ISSN: 0035-9696
Kordzikowski, P.; Janus-Michalska, M.; Pęcherski, R.
Analiza wpływu wytrzymałości prętów sześciennej struktury komórkowej na rozkład granicznych energii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne
Data wydania: 2004
ISSN: 0035-9696
Pieczonka, Tadeusz; Kazior, Jan; Gialanella, Stefano; Molinari, Alberto; Skrzypek, J.
Wpływ szybkości nagrzewania na zmiany wymiarowe towarzyszące spiekaniu reakcyjnemu układów Fe-Al i Fe-Al-Si
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne
Data wydania: 2000
Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz
Analityczno-empiryczne kryterium filtracji ciśnieniowej i odśrodkowej zawiesiny poflotacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne
Data wydania: 1984
ISSN: 0035-9696
Anielak, Anna; Dąbrowska, Lidia
Wpływ komponentów różnych flokulantów na proces odwadniania w wirówce sitowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne
Data wydania: 1983
ISSN: 0035-9696
Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz
Wpływ stężenia jonów wodorowych na możliwość odwadniania zawiesin poflotacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne
Data wydania: 1980
ISSN: 0035-9696
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/