Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź


Wydawca Technical University of Lodz
ISSN 1505-1013
Skrót Sci. Bull. Tech. Univ. Łódz., Phys.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
0 (od 2015)
3 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 3


Publikacje w tym tytule: 1

Pokladko, Monika; Gondek, Ewa; Sanetra, Jerzy; Danel, Andrzej
A comparison between a donor - acceptor blend layer photovoltaic cell and a double layer photovoltaic cell devices
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
Data wydania: 2006
ISSN: 1505-1013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/