Studia Mathematica


Wydawca Polish Academy of Sciences. Institute of Mathematics
ISSN 0039-3223
e-ISSN 1730-6337
Skrót Stud. Math.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
25 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.4064/sm