Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe / Politechnika Zielonogórska. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej
ISSN 1508-4019
Skrót Zesz. Nauk. / PZielonogórska, Bud.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Stefan Przewłocki; Bogdan Wolski; Safa Abbas
System pomiarowy do monitoringu przemieszczeń pionowych w diagnostycznych badaniach budowli
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
Data wydania: 2001
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/