Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika
Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska. Mechanika
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
ISSN 1429-6055
Seria główna Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska
Skrót Zesz. Nauk., Mech. / PO
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 26
12
następne

Trojnacki, Andrzej; Krasiński, Maciej; Szybiński, Bogdan
Analityczny i numeryczny opis wybranych typów metalowych uszczelek wysokociśnieniowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2015
Szybiński, Bogdan
Spiętrzenie naprężeń w konstrukcjach cienkościennych - zagadnienia modelowania i optymalizacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2015
Lisowski, Filip; Ryś, Jan
Stanowisko do badania przekładni śrubowych tocznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2015
Krasiński, Maciej
Optymalizacja rozkładu obciążenia międzyzębnego poprzez zmianę położenia tarczy dużego koła zębatego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2015
Chwastek, Stefan
Wpływ sztywności konstrukcji żurawia wypadowego na prostowodność poziomą toru ładunku
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2015
Barski, Marek; Stawiarski, Adam; Pająk, Piotr
Modelowanie numeryczne zjawiska propagacji fal sprężystych w płytach prostokątnych z otworem kołowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2015
Trojnacki, Andrzej; Krasiński, Maciej; Szybiński, Bogdan
Analityczny i numeryczny opis wybranych metalowych uszczelek wysokociśnieniowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Pobędza, Janusz
Układ rekuperacji energii w mechanizmie obrotu koparki
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2014
Skibniewski, Mirosław; Sobczyk, Andrzej; Więckowski, Andrzej
Torkret, a ja-wa system oraz nakłady jednostkowe
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2014
Augustyn, Marcin; Ryś, Jan
Modelowe badanie działania wiatru na kratowe ustroje nośne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2014
Chwastek, Stefan
Modalne kształtowanie stabilności ruchu w płaszczyźnie pionowej nieresorowanej maszyny kołowej w czasie jazdy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2014
Gawlik, Artur; Sobczyk, Andrzej; Walczak, Paweł
System odzysku energii w pojazdach z napędem hydrostatycznym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2014
Stanisław M. Pytel
Hot ductility of continuously cast free cutting steels
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
Data wydania: 2005
Bućko, Stefan; Jodłowski, Henryk
Próba zdefiniowania granicy sprężystości w warunkach dużego gradientu naprężeń
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
Data wydania: 2005
Krawiec, Zbigniew
Degradacja laminatu w zagadnieniach nośności konstrukcji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
Data wydania: 2001
ISSN: 1429-6055
Ryś, Jan; Dudek, Andrzej; Łaczek, Stanisław; Miarka, Stanisław
Analiza numeryczna i doświadczalna wzmacnianych kolan segmentowych i rozgałęzień rurociągów ciśnieniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
Data wydania: 2001
Sanecki, Henryk
Naciski kontaktowe w połączeniach sworzniowych z uwzględnieniem tarcia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
Data wydania: 2001
Muc, Aleksander; Kędziora, Piotr; Prącik, Michał
Zastosowanie emisji akustycznej w analizie zniszczenia struktur kompozytowych poddanych obciążeniom cyklicznym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
Data wydania: 2001
ISSN: 1429-6055
Skrzyszowski, Zbigniew
Stanowisko laboratoryjne do badań oporów ruchu w łożyskach tocznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
Data wydania: 2001
Betleja, Tomasz; Miarka, Stanisław; Ryś, Jan; Sikoń, Marek
Analiza stanu sprężysto-plastycznego w załomach konstrukcji cienkościennych powłok walcowych metodą elastooptyczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
Data wydania: 2001

12
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/