Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
ISSN 0209-3324
e-ISSN 2450-1549
Skrót Zesz. Nauk., Transp. / PŚl.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
20 (od 2019)
DOI 10.20858/sjsutst
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 71
1234
następne

Mehriar, Melika; Masoumi, Houshmand; Nosal-Hoy, Katarzyna
Correlations of urban sprawl with transport patterns and socioeconomics of university students in Cracow, Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2020
ISSN: 0209-3324
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Pashkevich, Anton; Nowak, Michał
Road safety risk assessment at pedestrian crossings: a case study from Sułkowice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-1549
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Faron, Aleksandra
Rapid agglomeration light rail system as a response to spatial planning in the Cracow Metropolitan Area: typology of train stops
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2016
ISSN: 0209-3324
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Dźwigoń, Wiesław
Analysis of transition times of pedestrians and passengers in an interchange node
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2016
ISSN: 0209-3324
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Nosal, Katarzyna; Duda, Urszula
Selected aspects of the implementation of active marketing campaign to raise awareness and promote public transport services in rural areas
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2016
ISSN: 0209-3324
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Solecka, Katarzyna
Modelling tools to integrate public transportation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2016
ISSN: 0209-3324
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Romanowicz, Paweł; Szybiński, Bogdan
Numeryczne i analityczne zagadnienia trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-3324
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Szybiński, Bogdan
Modelowanie MES i numeryczna optymalizacja systemu podparcia układu soczewek magnetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-3324
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Pająk, Piotr; Barski, Marek
Wykrywanie uszkodzeń w kompozytowym panelu cylindrycznym na podstawie analizy drgań wymuszonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-3324
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Romanowicz, Paweł; Sanecki, Henryk
Wpływ wcisku pomiędzy kołem a czopem osi pojazdu szynowego na stan naprężeń w strefie przejściowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-3324
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Sikoń, Marek; Prącik, Michał
Metoda pomiaru ciśnienia w układach hydraulicznych i pneumatycznych z zastosowaniem światła laserowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2014
ISSN: 0209-3324
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Piotr Dera; Grzegorz Sapoń
Porównanie struktury wykorzystywanych biletów przez pasażerów komunikacji miejskiej w Lublinie, Łodzi i Szczecinie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2006
Maciej Puchała
Problemy instalowania i eksploatacji komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2006
Wiesław Starowicz; Aleksandra Ciastoń
Tolerancja punktalności kursowania pojazdów transportu zbiorowego w ocenie mieszkańców różnych miast Polski
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2006
Katarzyna Studzińska
Założenia polioptymalizacji procesu oceny efektów zadań badawczych projektu "CARAVEL" na rzecz zrównoważonej mobilności
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2006
Waldemar Parkitny
Wejście na rynek tanich linii lotniczych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2006
Zofia Bryniarska; Wiesław Starowicz
Statystyczna kontrola usługi transportowej w Krakowie w latach 1997-2005
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2006
Chyba, Andrzej; Chyba, Katarzyna
Zmiany w sektorze transportu pasażerskiego w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2005
Żurowska, Jolanta
Model logitowy do szacowania wielkości kolejowego potoku pasażerskiego Kraków - Balice Port Lotniczy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2005
Bryniarska, Zofia; Sapoń, Grzegorz; Starowicz, Wiesław
Wyniki badań kolejowych pasażerskich potoków regionalnych na terenie województwa śląskiego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport = Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Data wydania: 2005

1234
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/