Drogownictwo


Wariant tytułu Drogownictwo = Road Engineering
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy
ISSN 0012-6357
Uwagi Instytucja sprawcza: Związek Zawodowy Pracowników Dróg Kołowych RP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 71
poprzednie
1234
następne

Tracz, Marian; Kieć, Mariusz
Dostępność do dróg i jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2003
Bogdaniuk, Bożysław; Radomski, Wojciech; Suchorzewski, Wojciech; Tracz, Marian
Inżynieria komunikacyjna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2003
Tracz, Marian; Woźniak, Krystian
Estetyka w drogownictwie - możliwości prezentacji wizualnej projektów drogowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2003
Grzybowska, Wanda
Geosyntetyki w naprawach asfaltowych nawierzchni drogowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2003
Chodur, Janusz; Gondek, Stanisław
Metodologia analizy przepustowości odcinków drogowych według metody HCM-2000
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2002
ISSN: 0012-6357
Grzybowska, Wanda; Zieliński, Piotr
Nawierzchnie z kostek betonowych w świetle doświadczeń zagranicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1999
Kawecki, Janusz; Motak, Edward; Pierzchała, Krzysztof ; Stypuła, Krzysztof
Nowy sposób posadowienia ekranów akustycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1996
Salamon, Jerzy Wojciech
Analiza stanu naprężenia w poszerzanej nawierzchni drogowej umacnianej geosyntetykami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1995
Rudnicki, Andrzej; Dudek, Mariusz
Ocena celowości budowy obwodnicy drogowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1995
Furtak, Kazimierz; Stręk, Jerzy; Lange, Krzysztof
Wybrane sposoby wzmacniania obiektów mostowych na sieci dróg DODP Kraków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1995
Grzybowska, Wanda; Wojtowicz, Jerzy
Odcinki doświadczalne z zastosowaniem geowłókniny do utrwalenia powierzchniowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1995
Lange, Krzysztof; Furtak, Kazimierz; Wojciechowski, Tadeusz
Przepust stalowy systemu "Tubosider" jako alternatywa modernizacji mostu w ciągu drogi krajowej Nr 4
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1995
Tracz, Marian
50-lecie Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1995
Furtak, Kazimierz; Lachiewicz-Złotowska, Agata
Analiza zmęczeniowa żelbetowych płyt pomostu w mostach drogowych o przekroju skrzynkowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1995
Tracz, Marian
Małe ronda - przesłanki projektowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1995
Ciesielski, Roman; Kawecki, Janusz
Właściwości dynamiczne mostów drogowych wykorzystane w ocenie przydatności eksploatacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1995
Sanecki, Leszek
Inklinometryczna kontrola przemieszczeń gruntu w skarpach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1995
Gaca, Stanisław
Analizy wypadkowe w planowaniu środków poprawy bezpieczeństwa ruchu i ocenie ich skuteczności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1995
Wańkowicz, Wiesław
Ważność kryteriów oceny projektów dróg i ulic według wyników badań ankietowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1994
Datka, Stanisław
Odpływy z małych zlewni (do 50 km2)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1994

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/