Drogownictwo


Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy
ISSN 0012-6357
Uwagi Instytucja sprawcza: Związek Zawodowy Pracowników Dróg Kołowych RP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 68
1234
następne

Spławińska, Malwina; Buczek, Piotr
Wpływ zmienności dobowej natężeń ruchu na autostradach i drogach ekspresowych na poziom hałasu drogowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2018
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Burghardt, Tomasz E.; Pashkevich, Anton; Fiolić, Mario
Podwyższona trwałość i wysoka odblaskowość poziomego oznakowania dróg – doświadczenia ze Szwajcarii i z Chorwacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2018
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Pogodzińska, Sylwia
Doświadczenia zagraniczne w stosowaniu poziomego oznakowania dróg do zarządzania prędkością
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2018
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Spławińska, Malwina
Analiza wybranych charakterystyk ruchu na drogach szybkiego ruchu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2018
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Tracz, Marian
Kształtowanie otoczenia dróg krajowych klasy GP w programie przekształceń sieci drogowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2017
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Spławińska, Malwina
Wybrane charakterystyki ruchu w godzinach szczytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2017
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Malicki, Konrad
Wymagania dotyczące połączeń międzywarstwowych nawierzchni dróg o niskim obciążeniu ruchem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Spławińska, Malwina; Zieliński, Piotr
Wpływ natężenia ruchu pojazdów ciężkich na trwałość konstrukcji nawierzchni drogowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Spławińska, Malwina; Buczek, Piotr
Zmienność natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Spławińska, Malwina
Określenie korzystnych okresów pomiarów wyrywkowych do wyznaczania średniego dobowego ruchu w roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2015
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Tracz, Marian; Michalik, Agnieszka
Powstanie nowej obwodnicy w ocenie kierowców i sektora biznesu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2014
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Jamroz, Kazimierz; Kustra, Wojciech; Gaca, Stanisław
Koncepcja systemu automatycznego nadzoru nad niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2014
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Chodur, Janusz; Tracz, Marian
Specyfika skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zlokalizowanych poza terenem zabudowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2014
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Stypuła, Krzysztof; Kowalska-Koczwara, Alicja
Znaczenie inwentaryzacji uszkodzeń budynków w przypadku zmiany źródła drgań transportowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2014
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Tracz, Marian; Michalik, Agnieszka
Badania ocen społecznych efektów budowanych obwodnic na przykładzie Żyrardowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Zieliński, Piotr
Badania wpływu wybranych czynników na koleinowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Buczek, Piotr
Zabezpieczenia akustyczne stosowane na polskich drogach w aspekcie racjonalizacji kosztów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0012-6357
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Gaca, Stanisław
Rola przepisów technicznych i promocja dobrej praktyki jako środka poprawy bezpieczeństwa ruchu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2012
Kieć, Mariusz
Badania czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu na przejściach dróg tranzytowych przez miejscowości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2012
Tracz, Marian; Kollbek, Andrzej
Ocena konsultacji społecznych w realizacji inwestycji drogowych na przykładzie doświadczeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 2012

1234
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/