Drogownictwo


Wariant tytułu Drogownictwo = Road Engineering
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy
ISSN 0012-6357
Uwagi Instytucja sprawcza: Związek Zawodowy Pracowników Dróg Kołowych RP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 71
poprzednie
1234

Garbacik, Albin; Mierzwa, Janusz
Przydatność cementu mostowego 45 do obróbki termicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1994
Datka, Stanisław
Kruszywo z żużla stalowniczego z huty im. T. Sędzimira jako składnik betonów asfaltowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1993
Gaca, Stanisław; Tracz, Marian
Wykorzystanie techniki konfliktów ruchowych w ocenie zagrożenia bezpieczeństwa pieszych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1993
Przebinda, Bogusław
Projektowanie dróg wspomagane komputerowo - próba przeglądu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1993
Fonferko, Łukasz
Metody badań nawierzchniowych mieszanek mineralno-asfaltowych wzmacnianych geosyntetykami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1992
Wańkowicz, Wiesław
Zastosowanie metod wielokryterialnych do oceny projektów drogowych. Cz. 1, Problem doboru kryteriów do oceny jakości projektów drogowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1991
Wańkowicz, Wiesław
Zastosowanie metod wielokryterialnych do oceny projektów drogowych. Cz. 2, Podejmowanie decyzji dotyczących projektów drogowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1991
Datka, Stanisław
Składniki kosztów transportu samochodowego w warunkach ruchu miejskiego dla celów analiz porównawczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1991
Datka, Stanisław
Projektowanie krzywych esowych z zabezpieczeniem minimum potrzebnego czasu na przejazd po łukach kołowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1991
Grzybowska, Wanda; Salamon, Jerzy W.
Metody przewidywania głębokości kolein ze szczególnym uwzględnieniem metody Huscheka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1991
Grzybowska, Wanda
Spękania odbite - aktualny problem w utrzymaniu nawierzchni drogowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Drogownictwo
Data wydania: 1989

poprzednie
1234© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/