Instal : teoria i praktyka w instalacjach


Wariant tytułu Instal
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
ISSN 1640-8160
Uwagi Instytucja sprawcza: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie"

Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2015)
70 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 89
poprzednie
12345
następne

Dąbrowski, Wojciech; Jasik, Halina; Dąbrowska, Barbara
Rola powierzchni przekroju poprzecznego rynny okapowej w określaniu jej przepustowości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2016
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara
Zrzuty wprost z kanalizacji sanitarnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2015
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Iwanejko, Ryszarda
Analityczne wyznaczanie średniego niedoboru wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2015
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara
Trudne relacje pomiędzy gminami – część II, poniesiona praca przy odbiorze ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2015
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara
Trudne relacje pomiędzy gminami – część I, monopol i umowa dorozumiana
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2015
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Głód, Krzystof
Wpływ cementowania przewodów wodociągowych na jakość wody pitnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Ślęzak, Arkadiusz; Dąbrowski, Wojciech
Dobór optymalnej średnicy rurociągów przesyłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara
Trzeci sposób regulacji filtrów pospiesznych wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Bąk, Joanna; Dąbrowski, Wojciech
Natężenie przepływu w przewodzie ułożonym w spadku jako funkcja napełnienia na końcu swobodnego wypływu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech
Pomiar przepływu w korytach pływakami całkującymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech; Bąk, Joanna; Proczek, Jerzy
Prototypy do produkcji pływaków całkujących w postaci pęcherzyków powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Iwanejko, Ryszarda
Wybrane analizy uszkodzeń sieci wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Mucha, Zbigniew
Modernizacja oczyszczalni ścieków z wielofazowym reaktorem biologicznym w aspekcie obowiązujących wymagań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Bajer, Jarosław; Iwanejko, Ryszarda
Dynamika zmian jednostkowego zużycia wody w wybranych miastach Polski południowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Maludziński, Bogusław
Propozycja metody obliczania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Płoskonka, Robert; Iwanejko, Ryszarda
Możliwości oceny skutków awarii sieci wodociągowych z wykorzystaniem ich symulatora
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Żaba, Tadeusz
Analiza pracy turbiny wodnej zabudowanej na rurociągu magistralnym zasilającym krakowski system zaopatrzenia w wodę
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej
Doświadczenia eksploatacyjne w gospodarce wodomierzowej w wybranym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech; Bąk, Joanna
W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część 2, Prognoza trendu zmian
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech; Bąk, Joanna
W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część 1, Zmiany dotychczasowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/