Instal : teoria i praktyka w instalacjach


Wariant tytułu Instal
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
ISSN 1640-8160
e-ISSN 2956-6738
Uwagi Instytucja sprawcza: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie"

Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2015)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 97
12345
następne

Dąbrowski, Wojciech
Zjawiska, których nie uwzględniano w modelowaniu filtracji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2023
ISSN: 2956-6738
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Dąbrowski, Wojciech
Wątpliwości dotyczące modelowania matematycznego filtracji pospiesznej wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2023
ISSN: 2956-6738
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Ściężor, Tomasz; Czaplicka, Anna
Instalacja oświetleniowa placu parkingowego jako źródło zanieczyszczenia świetlnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2023
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Dąbrowski, Wojciech; Pawłowska-Salach, Agata
Wybrane ekonomiczne aspekty retencjonowania wód deszczowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2023
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Gierek-Ożóg, Anna; Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Kontrola wybranych wskaźników jakości wody przeznaczonej do spożycia w punkcie czerpalnym – przykład miasta Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2023
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Problemy eksploatacji wodomierzy w aspekcie ich niezawodności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2022
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Kryłów, Małgorzata
Zanieczyszczenie związkami per- i polifluoroalkilowymi (PFAS) wód naturalnych oraz wody przeznaczonej do picia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2022
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Poproch, Dominika; Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata; Górka, Justyna; Łuszczek, Bartosz
Gospodarka osadami ściekowymi w miejskiej oczyszczalni ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2022
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Ormaniec, Paulina; Mikosz, Jerzy
Przegląd metod identyfikacji mikroplastików w ściekach komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2022
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Muszyński, Krzysztof; Godyń, Izabela; Porębska, Anna; Racoń-Leja, Kinga
Koncepcja możliwości kształtowania bioretencji w zlewni Serafy z wykorzystaniem analiz przestrzennych naturalnych dróg spływu wód opadowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2022
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Dąbrowski, Wojciech
Porównanie przelewów pomiarowych z korytami zwężkowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2022
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Dąbrowski, Wojciech; McGarity, Arthur
Attempt to standardize rainwater retention by green infrastructure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2022
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Ściężor, Tomasz; Czaplicka, Anna
Instalacja oświetleniowa kompleksu biurowego jako źródło zanieczyszczenia świetlnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2022
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Bartkiewicz, Piotr; Wojtas, Kazimierz
Jakość środowiska wewnętrznego, jako składnik systemów kompleksowej oceny budynków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2021
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Dąbrowski, Wojciech; Zielina, Michał; McGarity, Arthur E.
Specifics of the sewerage in Poland in the context of green infrastructure application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2021
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Zielina, Michał
Analiza jakości filtratu z filtrów pospiesznych pracujących z przerwami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2021
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Dąbrowski, Wojciech; McGarity, Arthur E.
Practical information on electrochemical corrosion of water pipelines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2021
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Dąbrowski, Wojciech
On computing of VDR rapid filters control system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2020
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Kochmańska, Agnieszka; Wassilkowska, Anna; Dąbrowski, Wojciech
Protective properties of a multi-layer external coating applied to underground pipes of ductile iron
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2020
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Dąbrowski, Wojciech; Plata, Monika
Changes of sand density impact on water filter backwashing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2020
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70

12345
następne



© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/