Instal : teoria i praktyka w instalacjach


Wariant tytułu Instal
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
ISSN 1640-8160
e-ISSN 2956-6738
Uwagi Instytucja sprawcza: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie"

Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2015)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 97
poprzednie
12345
następne

Mucha, Zbigniew
Modernizacja oczyszczalni ścieków z wielofazowym reaktorem biologicznym w aspekcie obowiązujących wymagań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Bajer, Jarosław; Iwanejko, Ryszarda
Dynamika zmian jednostkowego zużycia wody w wybranych miastach Polski południowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Maludziński, Bogusław
Propozycja metody obliczania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Płoskonka, Robert; Iwanejko, Ryszarda
Możliwości oceny skutków awarii sieci wodociągowych z wykorzystaniem ich symulatora
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2014
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Żaba, Tadeusz
Analiza pracy turbiny wodnej zabudowanej na rurociągu magistralnym zasilającym krakowski system zaopatrzenia w wodę
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej
Doświadczenia eksploatacyjne w gospodarce wodomierzowej w wybranym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech; Bąk, Joanna
W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część 2, Prognoza trendu zmian
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech; Bąk, Joanna
W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część 1, Zmiany dotychczasowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech
Nieporozumienia dotyczące korozji siarczanowej kanałów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Iwanejko, Ryszarda; Żaba, Tadeusz
Wybrane analizy uszkodzeń krakowskiej sieci wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Bajer, Jarosław; Iwanejko, Ryszarda
Analiza i ocena strat wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Wassilkowska, Anna; Dąbrowski, Wojciech
Wątpliwości co do ochrony rur żeliwnych przez cynkowanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2013
ISSN: 1640-8160
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Bochnia, Tadeusz; Żaba, Tadeusz
Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2012
ISSN: 1640-8160
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara
Intensyfikowanie procesów produkcji wody bezpiecznej mikrobiologicznie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2012
ISSN: 1640-8160
Dąbrowski, Wojciech
Ochrona zasobów wodnych poprzez dokładność pomiaru ilościowego ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2012
ISSN: 1640-8160
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara
Uzdatnianie wody pod względem zagrożeń pierwotniakami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2012
ISSN: 1640-8160
Dąbrowski, Wojciech
Wody deszczowe sąsiada. Część 3, Trudności na drodze do państwa prawa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2012
ISSN: 1640-8160
Żaba, Tadeusz; Iwanejko, Ryszarda; Bajer, Jarosław
Wybrane zagadnienia monitoringu krakowskich wodociągów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2012
ISSN: 1640-8160
Iwanejko, Ryszarda
Dynamiczne ryzyko związane z niesprawnością sieci wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2012
ISSN: 1640-8160
Wassilkowska, Anna; Dąbrowski, Wojciech
Mikroskop elektronowy - narzędzie do oceny jakości rur żeliwnych i powłok ochronnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Instal : teoria i praktyka w instalacjach
Data wydania: 2012
ISSN: 1640-8160

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/