Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie


Wariant tytułu Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne = Research and Technical Papers of Polish Association for Transportation Engineers in Cracow. Series: Proceedings
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK). Oddział w Krakowie
ISSN 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 115
123456
następne

Gertz, Jan
Kształcenie w zakresie transportu kolejowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2021
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Nowak, Filip; Kozioł, Piotr
Próba oceny konkurencyjności kolei dużych prędkości na podstawie wybranych kryteriów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2021
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Kozioł, Piotr; Pilecki, Rafał
Ciągły nieliniowy układ belki podwójnej jako wiarygodny model dynamiki drogi kolejowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2020
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Czyczuła, Włodzimierz; Kozioł, Piotr
Odpowiedź dynamiczna drogi szynowej jako struktury dwuwarstwowej w kierunku wzdłużnym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2020
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Magiera, Jacek
BIM dla projektów infrastrukturalnych i liniowych – stan rozwoju technologii
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2019
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Stypuła, Krzysztof; Kozioł, Krzysztof
Stosowanie pomiarów drgań i obliczeń symulacyjnych w ramach ochrony sąsiedniej zabudowy przed drganiami kolejowymi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2019
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Gertz, Jan; Okrzesik, Paweł
Przykładowe scenariusze zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem symulatora ISDR w Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2018
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Nowak, Michał; Koterbicki, Mirosław; Kozioł, Piotr
Wpływ ograniczeń infrastrukturalnych na ruch kolejowy w Krakowskim Węźle Aglomeracyjnym na przykładzie linii SKA 1
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2018
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Koń, Piotr; Kozioł, Piotr
Analiza jakościowa planu przeniesienia przystanku kolejowego Skawina Zachodnia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2018
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Urbanek, Małgorzata; Dziewoński, Paweł
Analiza pracy podkładu kolejowego przy uwzględnieniu sprężenia prętami
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2018
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Bazarnik, Mirosława
Wybrane metody oceny stanu technicznego odwodnienia podtorza
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2018
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Czyczuła, Włodzimierz; Chudyba, Łukasz
Innowacyjna konstrukcja nawierzchni, zwiększająca sztywność ramy toru z podkładami betonowymi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2017
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Sołkowski, Juliusz
Problemy obliczania wytrzymałości toru w świetle Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności 1299/2014
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2017
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Pilecka, Elżbieta; Maciołek, Gabriela
Analiza stateczności nasypu kolejowego po modernizacji na przykładzie odcinka Brzeg-Oława
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2017
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kozioł, Piotr; Czyczuła, Włodzimierz
Analiza dynamicznej odpowiedzi toru kolejowego w oparciu o podejście pół-analityczne
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2017
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Bazarnik, Mirosława
Możliwości aplikacyjne techniki skanowania laserowego 3D w kontekście modernizacji linii kolejowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2017
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Chudyba, Łukasz; Sekuła, Adam
Infrastruktura kolejowa dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2017
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Nowak, Michał; Pashkevich, Anton; Koterbicki, Mirosław
Jakość pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Kraków–Tarnów w opiniach pasażerów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2017
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Ciastoń-Ciulkin, Aleksandra; Puławska-Obiedowska, Sabina
Znaczenie oferty przewozowej w kształtowaniu wielkości przewozów pasażerskich na kolejowej linii aglomeracyjnej Kraków Główny – Miechów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2017
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Żakowska, Lidia
Jubileuszowa wystawa "70 lat mobilności w Krakowie"
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: prezentacja
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Data wydania: 2016
ISSN: 1231-9155

123456
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/