Gospodarka Materiałowa & Logistyka


Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISSN 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2012)
7 (od 2013)
8 (od 2015)
40 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 18

Krenich, Stanisław
Walidacja i symulacja oprogramowania sterującego z wykorzystaniem wirtualnych systemów wytwarzania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2016
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Wojakowski, Paweł; Warżołek, Dorota
Wdrożenie 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży motoryzacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2016
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Gola, Łukasz; Wierzbicki, Tomasz
Projektowanie procesu technologicznego montażu z wykorzystaniem komputerowego programu Creo 2.0
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2016
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Wojakowski, Paweł
Zastosowanie teorii ograniczeń w dziedzinie ekonomiki przedsiębiorstw produkcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Wojakowski, Paweł
Zastosowanie systemu andon do monitorowania produkcji w przemyśle motoryzacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2014
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Warżołek, Dorota; Gola, Łukasz
Algorytmy genetyczne w zagadnieniu harmonogramowania zadań w systemach złożonych z maszynami alternatywnymi. Sposoby reprezentacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2014
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Gola, Łukasz; Szewczyk, Wojciech
Mapowanie stanu obecnego produkcji oraz jej reorganizacja na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2014
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Gajewska, Teresa
Wymagania prawne i zalecenia dotyczące drogowego transportu chłodniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2014
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Plebankiewicz, Edyta; Lenart, Małgorzata
Certyfikacja materiałów budowlanych i ich dostawców
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2014
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Kubek, Daniel; Plebankiewicz, Edyta
Zastosowanie metody AHP do wyboru dostawców materiałów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2014
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Gola, Łukasz; Warżołek, Dorota
Badania chronometrażowe z wykorzystaniem programu Pro_Time_Estimation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Gola, Łukasz
Zapis wariantów procesu technologicznego w komputerowej bazie danych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Kozik, Renata; Leśniak, Agnieszka; Plebankiewicz, Edyta
Problemy wyboru dostawcy materiałów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Gajewska, Teresa
Analiza porównawcza wybranych aspektów oceny jakości usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Michalczyk, Leszek
Wykorzystanie metody AHP jako modelu decyzyjnego w procedurze weryfikacji dostawców wybranego przedsiębiorstwa małopolskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Wojakowski, Paweł
Przegląd publikacji na temat projektowania struktury produkcyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Wojakowski, Paweł; Warżołek, Dorota
Klasyfikacja problemów harmonogramowania w warunkach niepewności produkcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
Wojakowski, Paweł
Zastosowanie wirtualnych komórek przedmiotowych w procesie harmonogramowania zadań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1231-2037
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/