Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe


Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”
ISSN 1509-5878
e-ISSN 2450-7725
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 70
poprzednie
1234
następne

Pilecka, Elżbieta; Szwarkowski, Dariusz
Diagnostyka nasypu drogowego zlokalizowanego na czynnym osuwisku z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego i numerycznego modelowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Manterys, Tomasz
Możliwości oceny bezpieczeństwa dróg usytuowanych na osuwiskach na postawie monitoringu naziemnym skanerem laserowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Lorenc, Augustyn; Kuźnar, Małgorzata
Forecasting of fuel consumption by using dedicated online support system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Solecka, Katarzyna
Zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w transporcie publicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Rap, Łukasz; Górszczyk, Jarosław
Analiza efektywności zastosowania geosiatki komórkowej do wzmacniania podtorza kolejowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Naumov, Vitalii
Oszacowanie optymalnej liczby autobusów dla linii komunikacji miejskiej na podstawie symulacji komputerowych
typ: artykuł
Naumov, Vitalii
Oszacowanie optymalnej liczby autobusów dla linii komunikacji miejskiej na podstawie symulacji komputerowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Kaczmarek, Jarosław; Młynarski, Stanisław
Zintegrowany system bezpieczeństwa eksploatacji i niezawodności - koniunkcja techniki i ekonomiki majątku trwałego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Dźwigoń, Wiesław
Straty czasu związane z przesiadką na węźle komunikacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Tutaj, Józef
Selected applications of the MOSFETs in ac-dc rectifier systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Szczypiński-Sala, Wojciech
Wpływ zastosowania detergentowych dodatków paliwowych na pracę elektromagnetycznych wtryskiwaczy paliwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Białek, Magdalena; Manterys, Tomasz
Wyniki próbnych przejazdów auta ciężarowego na sztucznej nierówności usytuowanej na odcinku osuwiskowym drogi krajowej nr 75
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Szwarkowski, Dariusz; Manterys, Tomasz
Wpływ drgań drogowych na propagację deformacji wzdłuż czynnej powierzchni poślizgu i stateczność nasypów na terenach osuwiskowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz
Ocena niezawodności systemu transportowego z wykorzystaniem metody dynamicznego drzewa niezdatności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Lorenc, Augustyn; Szkoda, Maciej
Wpływ metod klasyfikacji produktów stosowanych w magazynach na efektywność procesu kompletacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gajewska, Teresa; Szkoda, Maciej
Logistyka zwrotna jako nowoczesna forma gospodarki odpadami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gajewska, Teresa
Wybrane metody i wskaźniki pomiaru jakości usług logistycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gajewska, Teresa
Model konkurencyjności przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne w zakresie transportu chłodniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Ciastoń-Ciulkin, Aleksandra
Zrównoważona mobilność mieszkańców obszarów zurbanizowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2014
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Gondek, Stanisław
Analiza zachowania rowerzystów na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2013
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/