Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe


Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”
ISSN 1509-5878
e-ISSN 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7


Publikacje w tym tytule: 72
1234
następne

Węgrzyn, Mateusz; Szkoda, Maciej
Analiza stanu aktualnego pasażerskich przewozów kolejowych w województwie podkarpackim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Jamrozik, Marika; Kisielewski, Piotr
Innowacje w systemach indywidualnego transportu miejskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Aleksandrowicz, Jan; Starczewski, Jakub
Koncepcja obsługi logistycznej ścisłego centrum Krakowa przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu tramwajowo – rowerowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Rasiński, Tymoteusz
Trolejbus jako ekologiczny środek transportu miejskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kępka, Agnieszka; Szkoda, Maciej
Outsourcing usług logistycznych w obszarze procesów transportowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Rasiński, Tymoteusz
Przegląd taboru tramwajowego eksploatowanego w transporcie publicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Solecka, Katarzyna
Potrzeby osób starszych w zakresie mobilności w mieście
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pilecka, Elżbieta; Szwarkowski, Dariusz
Modelowanie wpływu drgań drogowych na przemieszczenia w strefie poślizgu zbocza przy uwzględnieniu fal impulsowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pilecka, Elżbieta; Moskal, Magdalena
Wykorzystanie gruntów antropogenicznych przy zabezpieczaniu niestatecznego nasypu drogowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pilecka, Elżbieta; Moskal, Magdalena
Analiza numeryczna osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Borowa przed i po wykonaniu zabezpieczenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Michnej, Maciej
Wizja i cele w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Analiza wybranych uwarunkowań dotyczących systemu utrzymania pojazdów kolejowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Criteria for the assessment of the effectiveness of projects relating to the development of the transport potential in railway transport
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kisielewski, Piotr; Stanek, Agnieszka
Klasyfikacja zagrożeń w łańcuchu dostaw i wybrane metody analizy i oceny ryzyka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Górska, Katarzyna; Kisielewski, Piotr
Analiza porównawcza nowych systemów miejskiego transportu indywidualnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kisielewski, Piotr; Popek, Anna
Analiza łańcucha dostaw owoców z Polski do Chin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pilecka, Elżbieta; Winiarska, Katarzyna; Moskal, Magdalena
Analiza wpływu rodzaju konstrukcji budynku na terenie osuwiskowym na zagrożenie drogi ruchem osuwiskowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pilecka, Elżbieta; Manterys, Tomasz
Wpływ nawodnienia gruntu na stateczność nasypu drogowego na osuwisku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pilecka, Elżbieta; Kutek, Joanna; Moskal, Magdalena
Wpływ sposobu posadowienia budynku na zagrożenie drogi ruchem osuwiskowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7

1234
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/