Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe


Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”
ISSN 1509-5878
e-ISSN 2450-7725
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 66
1234
następne

Węgrzyn, Mateusz; Szkoda, Maciej
Analiza stanu aktualnego pasażerskich przewozów kolejowych w województwie podkarpackim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: nie
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: nie
Aleksandrowicz, Jan; Starczewski, Jakub
Koncepcja obsługi logistycznej ścisłego centrum Krakowa przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu tramwajowo – rowerowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Rasiński, Tymoteusz
Trolejbus jako ekologiczny środek transportu miejskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Kępka, Agnieszka; Szkoda, Maciej
Outsourcing usług logistycznych w obszarze procesów transportowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Rasiński, Tymoteusz
Przegląd taboru tramwajowego eksploatowanego w transporcie publicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Solecka, Katarzyna
Potrzeby osób starszych w zakresie mobilności w mieście
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 1509-5878
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Szwarkowski, Dariusz
Modelowanie wpływu drgań drogowych na przemieszczenia w strefie poślizgu zbocza przy uwzględnieniu fal impulsowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Moskal, Magdalena
Wykorzystanie gruntów antropogenicznych przy zabezpieczaniu niestatecznego nasypu drogowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Moskal, Magdalena
Analiza numeryczna osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Borowa przed i po wykonaniu zabezpieczenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Michnej, Maciej
Wizja i cele w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Analiza wybranych uwarunkowań dotyczących systemu utrzymania pojazdów kolejowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Criteria for the assessment of the effectiveness of projects relating to the development of the transport potential in railway transport
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Winiarska, Katarzyna; Moskal, Magdalena
Analiza wpływu rodzaju konstrukcji budynku na terenie osuwiskowym na zagrożenie drogi ruchem osuwiskowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Manterys, Tomasz
Wpływ nawodnienia gruntu na stateczność nasypu drogowego na osuwisku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Kutek, Joanna; Moskal, Magdalena
Wpływ sposobu posadowienia budynku na zagrożenie drogi ruchem osuwiskowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gondek, Stanisław; Ostrowski, Krzysztof
Wpływ czynników ruchowo-drogowych na przepustowość drogi dwupasowej dwukierunkowej – doświadczenia zagraniczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gondek, Stanisław; Ostrowski, Krzysztof
Metoda obliczania przepustowości dróg dwupasowych dwukierunkowych – stan obecny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Wyraz, Elżbieta; Szkoda, Maciej
Wymagania formalno-prawne oceny ryzyka w transporcie kolejowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-7725
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7

1234
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/