Lecture Notes in Computer Science


Wydawca Springer
ISSN 0302-9743
e-ISSN 1611-3349
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Klasyfikacja ASJC 1700 Computer Science: General Computer Science
2614 Mathematics: Theoretical Computer Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  

Podserie w tej serii:


Lecture Notes in Artificial Intelligence

Theoretical Computer Science and General Issues


Publikacje w tym tytule: 54
poprzednie
123

Święcicki, Mariusz; Wajs, Wiesław; Wais, Piotr
An artificial immune algorithms apply to pre-processing signals
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Banaś, Krzysztof
A modular design for parallel adaptive finite element computational kernels
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kokosiński, Zbigniew
A parallel dynamic programming algorithm for unranking t-ary trees
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kokosiński, Zbigniew; Kołodziej, Marcin; Kwarciany, Krzysztof
Parallel genetic algorithm for graph coloring problem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kokosiński, Zbigniew
On generation of permutations through suffix/prefix reversing in a cellular network
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Burczynski, Tadeusz; Kus, Waclaw
Optimization of structures using distributed and parallel evolutionary algorithms
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Banaś, Krzysztof
Parallelization of large scale adaptive finite element computations
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szuba, Janusz; Ozimek, Agnieszka; Schürr, Aandy
On graphs in conceptual engineering design
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bargiela, Andrzej; Pedrycz, Witold; Tanaka, Masahiro
Exclusion/Inclusion fuzzy classification network
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tanaka, Masahiro; Ishino, Yumi; Shimada, Hironori; Inoue, Takashi; Bargiela, Andrzej
Determination of decision boundaries for online signature verification
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kokosiński, Zbigniew; Sikora, Wojciech
An FPGA implementation of a multi-comparand multi-search Associative Processor
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Karafiat, Andrzej; Sławik, Lech; Trzos, Olga
Error estimates for BE/FE method in elastic scattering
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Bielecki, Andrzej; Jabłoński, Dariusz
Estimation of numerical dynamics constants of a weakly nonlinear neuron
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Kokosiński, Zbigniew
On parallel generation of t–ary trees in an associative model
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

poprzednie
123© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/