Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISSN 1507-6407
Uwagi Instytucja sprawcza: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
3 (od 2017)
0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 15

Wójtowicz, Agnieszka
Między miastem a "niemiastem" – tożsamość i znaczenie najmniejszych miast w krakowskim obszarze metropolitalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Data wydania: 2014
ISSN: 1507-6407
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Ogrodnik, Daniel
Tożsamość węzłów struktury miejskiej. Przykłady krakowskie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Data wydania: 2014
ISSN: 1507-6407
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Impact Factor: 0
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Miasta-kościoły w tożsamości społeczeństw skandynawskich: aspekty architektoniczne, przestrzenne i turystyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Data wydania: 2014
ISSN: 1507-6407
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Impact Factor: 0
Stachura, Ewa
Znaczenie zabytkowych obiektów i układów przestrzennych w procesie określania tożsamości i kreowania wizerunku miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1507-6407
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Gajny, Izabela; Jeleński, Tomasz
Globalizacja i tożsamość : narzędzia zachowania tożsamości miejsca na wybranych przykładach brytyjskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1507-6407
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Impact Factor: 0
Mizia, Małgorzata
Człowiek czy landmark?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1507-6407
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Impact Factor: 0
Kwiatkowski, Krzysztof
Pojęcie sieci jako narzędzia definiowania tożsamości społeczeństw i przestrzeni miejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1507-6407
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Impact Factor: 0
Sroczyńska, Jolanta
Aktywna prezentacja tożsamości kulturowej miasta w interpretacji społeczności lokalnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Data wydania: 2013
ISSN: 1507-6407
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Ochrona krajobrazu kulturowego w aspekcie tożsamości miejscowości górskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Data wydania: 2012
ISSN: 1507-6407
Kęsek, Zbigniew
Percepcja miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Data wydania: 2011
ISSN: 1507-6407
Makowska, Beata
Regionalne tradycje zdobnictwa fasad kamienic krakowskich z lat 1890-1939
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Data wydania: 2009
ISSN: 1507-6407
Hrehorowicz-Gaber, Hanna; Gaber, Tomasz
Transformacja przestrzeni miejskich – historyczna ciągłość czy nowoczesny kontrast? Wzorce skandynawskie na przykładach małych miast środkowej Szwecji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Data wydania: 2009
ISSN: 1507-6407
Kobylarczyk, Justyna
Wpływ nowych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych na tożsamość miast
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Kosiński, Wojciech
Globalizacja - szanse i zagrożenia tożsamości miast
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Kwiatkowski, Krzysztof
Ewolucja tożsamości społecznej a kształtowanie tożsamości miasta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/