Przegląd Geofizyczny


Wydawca Polskie Towarzystwo Geofizyczne
ISSN 0033-2135
e-ISSN 2544-1655
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
7 (od 2015)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Klasyfikacja ASJC 1902 Earth and Planetary Sciences: Atmospheric Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Cebulska, Marta; Twardosz, Robert
Zróżnicowanie skrajnych sum miesięcznych opadów atmosferycznych w polskich Karpatach Zachodnich i ich przedpolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geofizyczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-1655
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Cebulska, Marta; Twardosz, Robert
Anomalnie wysokie sezonowe i roczne opady atmosferyczne w Polskich Karpatach i na ich przedpolu (1881-2010)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geofizyczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2135
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cebulska, Marta; Twardosz, Robert
Zmienność czasowa najniższych miesięcznych sum opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły (1901-2000)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geofizyczny
Data wydania: 2010
ISSN: 0033-2135
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/