Ekopartner


Wariant tytułu Ekopartner : ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego : prezentacje, opinie, poglądy, aktualności
Wydawca Fundacja "Green Park"
ISSN 1230-2961
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Porzuczek, Jan
Zadania współczesnych systemów sterowania kotłów fluidalnych w optymalizacji procesu spalania paliw. Cz. II: Możliwości zastosowania regulacji adaptacyjnej do optymalizacji pracy kotła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekopartner
Data wydania: 2007
ISSN: 1230-2961
Porzuczek, Jan
Zadania współczesnych systemów sterowania kotłów fluidalnych w optymalizacji procesu spalania paliw. Cz. I: Regulacja parametrów pracy kotła fluidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekopartner
Data wydania: 2007
ISSN: 1230-2961
Balcerzak, W.; Zymon, W.; Środa, S.
Stosowanie wapna w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekopartner
Data wydania: 2003
ISSN: 1230-2961
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/