Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Automatyka = Technical Transactions. Automatic Control
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 2300-1526
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Polecane strony internetowe Repozytorium PK  


Publikacje w tym tytule: 28
12
następne

Zadrożny, Sławomir; Kacprzyk, Janusz; Gajewski, Marek; Wysocki, Maciej
A novel text classification problem and its solution
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Dziedzic, Mateusz; Kacprzyk, Janusz; Zadrożny, Sławomir
Contextual bipolarity and its quality criteria in bipolar linguistic summaries
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Kokosiński, Zbigniew; Wójcik, Sławomir
A comparison of SW/HW implementations of stream cipher encoders
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Kokosiński, Zbigniew
A parallel dynamic programming algorithm for unranking set partitions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Zając, Mieczysław
Control of electric drive by means of inverse dynamics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Donis-Diaz, Carlos A.; Bello, Rafael; Kacprzyk, Janusz
Linguistic data summarization using an enhanced genetic algorithm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Nowakowski, Grzegorz
Effective use of lambda expressions in the new C++11 standard
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Schiff, Krzysztof
Ant colony optimization algorithm for the 0-1 knapsack problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Schiff, Krzysztof
Ant colony opimization algorithms for clustering problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Samotyy, Volodymyr; Dzelendzyak, Ulyana
Mathematical model of thyristor’s system control of DC motor with independent excitation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Łukasik, Szymon; Haręza, Marcin; Kaczor, Marcin
Document content mining for authors’ identification task
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Gołuńska, Dominika; Hołda, Małgorzata
The need of fairness in group consensus reaching process in a fuzzy environment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Nowakowski, Grzegorz
Open source relational databases and their capabilities in constructing a web-based system designed to support the functioning of a health clinic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Ścisło, Łukasz
Controller-sensing element communication using UDP protocol
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Schiff, Krzysztof
Ant colony optimization algorithm for the set covering problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2013
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Samborska, Maria
Aproksymacja rozwiązań okresowych nieliniowych równań obwodów elektrycznych metodą Poincarégo-Lindstedta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2012
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kowalski, Piotr A.
Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemu biometrycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2012
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Łukasik, Szymon; Kulczycki, Piotr
Zastosowanie miar zachowania struktury topologicznej zbioru w wielowymiarowej analizie danych w przestrzeni zredukowanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2012
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kulczycki, Piotr
Seria Automatyka – słowo wstępne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2012
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Dziedzic, Mateusz
Clustering based population size reduction method for evolutionary algorithms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka
Data wydania: 2012
ISSN: 2300-1526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/