Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Informatyka
Czasopismo Techniczne. I, Informatyka
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-631X
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Polecane strony internetowe Repozytorium PK  


Publikacje w tym tytule: 10

Sapiecha, Krzysztof; Strug, Joanna
An application of UML models for semi-automated generation of test scenarios for validation of object oriented systems against specification requirements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-631X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Łukawski, Grzegorz; Sapiecha, Krzysztof
Efficient data management on a multicomputer
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-631X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Sapiecha, Krzysztof; Grela, Damian
Wyznaczanie scenariuszy testowych dla pewnej klasy procesów definiowanych za pomocą języka BPEL
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-631X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Łukawska, Barbara; Łukawski, Grzegorz; Sapiecha, Krzysztof
Experimental evaluation of two touring simulators for training operators of mobot
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-631X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Deniziak, Stanisław; Górski, Adam
Kosynteza systemów SOC metodą rozwojowego programowania genetycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-631X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Skowronek, Andrzej
Optymalizacja procesu generowania elastycznych planów eksperymentu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-631X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Czarnecki, Radosław; Deniziak, Stanisław
Kosynteza samorekonfigurowalnych systemów SOPC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-631X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Sapiecha, Krzysztof; Strug, Joanna; Maksym, Przemysław
Kreator scenariuszy testowych do walidacji reaktywnych systemów zamkniętych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-631X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Łukawski, Grzegorz; Sapiecha, Krzysztof
Cause-effect operational fault analysis for Range Partitioning Scalable Distributed Data Structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-631X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Deniziak, Stanisław
Modele projektowe w języku SystemC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-631X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/