Architecturae et Artibus


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
ISSN 2080-9638
e-ISSN 2719-793X
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Białostocka. Wydział Architektury
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2012)
7 (od 2015)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 5

Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Industrial open-air museums in Poland – adaptation to the expectations and requirements of a modern audience
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecturae et Artibus
Data wydania: 2022
ISSN: 2719-793X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Blazy, Rafał
Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na wartości środowiska kulturowego regionu (spójność polityki przestrzennej z planami różnego szczebla)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecturae et Artibus
Data wydania: 2010
ISSN: 2080-9638
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Inwentarskie budynki folwarczne. Zapoznane piękno formy a współczesna idea architektoniczna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecturae et Artibus
Data wydania: 2010
ISSN: 2080-9638
Kobylarczyk, Justyna
Ocena jakości środowiska mieszkaniowego na przykładzie Jarosławia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecturae et Artibus
Data wydania: 2010
ISSN: 2080-9638
Setkowicz, Piotr
Barwa - bagatelizowany wymiar środowiska mieszkaniowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecturae et Artibus
Data wydania: 2010
ISSN: 2080-9638
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/