Complex Variables, Theory and Application


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0278-1077
e-ISSN 1563-5066
Uwagi Instytucja sprawcza: Gordon and Breach Science Publishers
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Jakóbczak, Piotr
Complete pluripolar sets and exceptional sets for functions from the Bergman space
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Complex Variables, Theory and Application
Data wydania: 2000
Jakóbczak, Piotr
The exceptional sets for holomorphic functions in hartogs domains
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Complex Variables, Theory and Application
Data wydania: 1997
ISSN: 0278-1077
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/