Biuletyn EBIB


Wydawca Stowarzyszenie EBIB
ISSN 1507-7187
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 120
123456
następne

Gałek, Helena
Dane badawcze Politechniki Krakowskiej na platformie RODBUK
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2023
ISSN: 1507-7187
Kowalska, Aneta
„Na gruncie praktyki”. XL Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2023
ISSN: 1507-7187
Kowalska, Aneta; Matoga, Urszula
Sprawozdanie ze szkolenia dla pracowników w ramach projektu Erasmus+ w Gothenburg University Library
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2023
ISSN: 1507-7187
Kowalska, Aneta; Sołtys, Edyta
Wizerunek bibliotekarza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2023
ISSN: 1507-7187
Lista MNiSW/MEiN: nie
Dudek, Katarzyna
Mobilny bibliotekarz = mobilny pracownik? Wstęp do analizy zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2022
ISSN: 1507-7187
Dudek, Katarzyna
Sprawozdanie z ILIDE International Conference 2022
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2022
ISSN: 1507-7187
Marcinek, Marzena; Śliwińska, Maria
Czesław Jan Grycz (1944-2021)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2022
ISSN: 1507-7187

Zawód bibliotekarza – status i dobre praktyki
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2022
Marcinek, Marzena; Broniarczyk, Joanna
Zawód bibliotekarza w centrum uwagi (bibliotekarzy)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2022
ISSN: 1507-7187
Donnersberg, Anna
Problem wypalenia zawodowego wśród bibliotekarzy szkół wyższych w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2022
ISSN: 1507-7187
Lista MNiSW/MEiN: nie
Hollender, Henryk; Marcinek, Marzena
Felieton z dwóch głosów scalony
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2021
ISSN: 1507-7187

Otwarte dane
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2021
Kowalska, Aneta
Wybrane zasoby sieciowe dotyczące danych badawczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2020
ISSN: 1507-7187
Lista MNiSW/MEiN: nie
Marcinek, Marzena; Kowalska, Aneta
Udostępnianie danych badawczych i co bibliotekarzowi do tego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2020
ISSN: 1507-7187

Otwarte dane badawcze
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2020
Zając, Kinga; Gałek, Helena
Spojrzenie na czasopisma służące prezentacji danych badawczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2020
ISSN: 1507-7187
Lista MNiSW/MEiN: nie
Górski, Marek M.; Szewczyk-Kłos, Danuta
Czy bibliotekarze w szkołach wyższych tworzą jeszcze grupę zawodową?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2020
ISSN: 1507-7187
Lista MNiSW/MEiN: nie
Bienia, Sabina
Pozabibliotekarskie inicjatywy w bibliotekach akademickich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2019
ISSN: 1507-7187
Lista MNiSW/MEiN: nie

Wizje, trendy, perspektywy – czy to jeszcze biblioteka?
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2019
Stąporek, Marta
Inkluzywne, innowacyjne i refleksyjne – czy biblioteka będzie instytucją formującą nowe społeczeństwo?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn EBIB
Data wydania: 2019
ISSN: 1507-7187

123456
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/