Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska


Wariant tytułu Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN
Wydawca Polish Academy of Sciences. Environmental Engineering Committee
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)