Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska


Wariant tytułu Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN
Wydawca Polish Academy of Sciences. Environmental Engineering Committee
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 46
123
następne


Polska inżynieria środowiska : informator
Typ: książka
Redaktor: Anielak, Anna Maria , Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Data wydania: 2016
Mucha, Zbigniew
Preliminary operating experience at the sewage treatment plant with membrane biological reactors
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Polus, Michał; Anielak, Anna M.; Zielina, Michał; Ulman, Elżbieta
Application of membrane processes for archaea isolation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Polus, Michał; Polus, Anna; Kocwa-Haluch, Renata
Wykrywanie pierwotniaków z rodzajów Cryptosporidium, Giardia i Toxoplasma w próbkach wody powierzchniowej i uzdatnionej metodą multipleks-PCR
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Anielak, Anna M.
Membrany zeolitowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Polus, Michał; Kocwa-Haluch, Renata
Detection of Cryptosporidium sp. in surface water : assessment of direct DNA isolation and nested PCR
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Gądek, Wiesław
Fale hipotetyczne o zadanym prawdopodobieństwie przepływu w kulminacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Polus, Michał; Kocwa-Haluch, Renata
Oznaczanie i identyfikacja Cryptosporidium sp. w wodzie i ściekach za pomocą bezpośredniej izolacji DNA i RFLP-PCR
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009

Polska inżynieria środowiska : informator
Typ: książka
Redaktor: Anielak, Anna M.
Data wydania: 2007
Anielak, Anna M.; Świderska, Renata; Majewski, Artur
Usuwanie arsenu z wód podziemnych na modyfikowanym klinoptylolicie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Anielak, Anna M.; Wojnicz, Mariusz ; Piaskowski, Krzysztof
Usuwanie azotu amonowego w procesie filtracji przez złoże zeolitu modyfikowanego manganem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Anielak, Anna M.; Świderska, Renata; Majewski, Artur; Schmidt, Rafał
Modyfikowane zeolity w technologii uzdatniania wody
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Dąbrowski, Wojciech; Spaczyńska, Marta
Obserwacje ściśliwości osadów pokoagulacyjnych w złożach filtrów pośpiesznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech
Praktyczne metody doboru optymalnych parametrów pracy stacji filtrów o skokowo zmiennej wydajności
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Balcerzak, Wojciech
Wpływ procesu eutrofizacji na technologię uzdatniania wody
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Dąbrowski, Wojciech; Korczak, Paweł; Dąbrowska, Barbara
Prosta metoda doboru spadku kanału z uwzględnieniem warunków samooczyszczania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Budziło, Barbara; Bajer, Jarosław; Kraus, Krzysztof
Analiza zaopatrzenia w wodę miasta Krynica
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Kapcia, Jadwiga; Kabaciński, Marek; Lubowiecka, Teresa
Specyfika kanalizacji pracującej w trudnych warunkach na przykładzie miasta Zakopane
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Twaróg, Bernard
Optymalna ochrona przed powodziami z uwzględnieniem ryzyka
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
Chmielowski, Wojciech Z.
Przerzuty międzyzbiornikowe w systemie współpracujących zbiorników retencyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004

123
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/