Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska


Wariant tytułu Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN
Wydawca Polish Academy of Sciences. Environmental Engineering Committee
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 42
poprzednie
123
następne

Ciechanowski, Piotr; Dąbrowski, Wojciech
Zastosowanie modelu optymalizacyjnego w zagadnieniach oceny cyklu życia produktów na przykładzie odłącznika wysokiego napięcia SGF 245
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Polak, Urszula; Dąbrowski, Wojciech
Badania warunków transportu osadu powyżej koryt zwężkowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Szalińska, Ewa
Monitoring związków chromu w wodach powierzchniowych zlewni górnego Dunajca
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Spaczyńska, Marta; Dąbrowski, Wojciech
Metody określania wymaganej intensywności płukania złóż węgla aktywnego w różnych porach roku
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech; Mackie, Ian
Empiryczne badania filtrów o skokowo zmiennej wydajności
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Godyń, Izabela; Słota, Henryk
Rola gospodarki wodnej w inżynierii środowiska w dobie zrównoważonego i trwałego rozwoju
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2002
Zimoch, Izabela; Wieczysty, Artur
Zjawisko eutrofizacji w aspekcie niezawodności jakości wód powierzchniowych w zbiornikach odkrytych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Wieczysty, Artur; Iwanejko, Ryszarda; Lubowiecka, Teresa
Podnoszenie niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Iwanejko, Ryszarda; Wieczysty, Artur
Istniejące i nowe metody oraz wzory stosowane do obliczeń wskaźników niezawodności w badaniach systemów zaopatrzenia w wodę
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Budziłło, Barbara; Wieczysty, Artur
Teoretyczne i eksploatacyjne badania niezawodności ujęć wody powierzchniowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Iwanejko, Ryszarda; Wieczysty, Artur
Ocena niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Bajer, Janusz
Ocena niezawodności pompowni wodociągowych o różnych strukturach technicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Wieczysty, Artur; Iwanejko, Ryszarda
Ocena niezawodności podsystemu dostawy wody
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Rak, Janusz; Wieczysty, Artur
Zasady określania niezawodności stacji uzdatniania wody
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Kapcia, Jadwiga
Analiza niezawodności systemów zaopatrzenia w wodę przy wykorzystaniu metody drzewa uszkodzeń
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Wieczysty, Artur; Jarecka, Urszula
Niezawodność wewnętrznych instalacji wodociągowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Lubowiecka, Teresa
Niezawodność ujęć wody podziemnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Iwanejko, Ryszarda; Wieczysty, Artur; Lubowiecka, Teresa
Niezawodność przesyłu wody
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Bajer, Jarosław; Wieczysty, Artur
Analiza wpływu zbiorników wody surowej na podniesienie niezawodności układów zasilania w wodę
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Kapcia, Jadwiga
Możliwości oceny niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę przy wykorzystaniu metody drzewa uszkodzeń
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001

poprzednie
123
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/