Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska


Wariant tytułu Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN
Wydawca Polish Academy of Sciences. Environmental Engineering Committee
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 42
poprzednie
123

Zimoch, Izabela; Wieczysty, Artur
Analiza porównawcza metod określenia niezawodności stacji uzdatniania wody na przykładzie Dobczyc
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001

Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę : zbiór monografii
Typ: książka
Redaktor: Wieczysty, Artur
Data wydania: 2001

poprzednie
123© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/