Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska


Wariant tytułu Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN
Wydawca Polish Academy of Sciences. Environmental Engineering Committee
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 46
poprzednie
123

Iwanejko, Ryszarda; Wieczysty, Artur; Lubowiecka, Teresa
Niezawodność przesyłu wody
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Bajer, Jarosław; Wieczysty, Artur
Analiza wpływu zbiorników wody surowej na podniesienie niezawodności układów zasilania w wodę
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Kapcia, Jadwiga
Możliwości oceny niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę przy wykorzystaniu metody drzewa uszkodzeń
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Głód, Krzysztof; Wieczysty, Artur
Niezawodność sieciowych zbiorników wodociągowych oraz ocena ich wpływu na niezawodność podsystemu dystrybucji wody
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Zimoch, Izabela; Wieczysty, Artur
Analiza porównawcza metod określenia niezawodności stacji uzdatniania wody na przykładzie Dobczyc
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001

Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę : zbiór monografii
Typ: książka
Redaktor: Wieczysty, Artur
Data wydania: 2001

poprzednie
123© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/