Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics


Wariant tytułu Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu
ISSN 1899-3192
e-ISSN 2392-0041
Uwagi Instytucja sprawcza: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
10 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 11

Shevchuk, Viktor
Monetary determinants of house prices in Central and Eastern European countries
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Data wydania: 2022
ISSN: 2392-0041
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Żyra, Joanna
The regional growth and unemployment effects of Engineering & Technology and Economics education in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Data wydania: 2022
ISSN: 2392-0041
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Shevchuk, Viktor
Macroeconomic effects of output volatility in Ukraine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Data wydania: 2019
ISSN: 2392-0041
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Żyra, Agnieszka; Shevchuk, Solomiya
Commodity price volatility, output growth and exchange rate dynamics in the central and eastern european countries
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Data wydania: 2018
ISSN: 2392-0041
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Shevchuk, Solomiya; Żyra, Agnieszka
Cykliczne efekty makroekonomiczne kursu walutowego w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Data wydania: 2017
ISSN: 2392-0041
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Banet, Krystian; Rogala, Sylwia
Znaczenie współpracy miast i gmin w kreowaniu efektywnych systemów transportowych w odpowiedzi na zjawisko urban sprawl
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Shevchuk, Viktor; Żyra, Agnieszka
Światowe ceny metali a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Malinowska, Magdalena; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Lipophilicity of lupeol semisynthetic derivates
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Kijkowska, Regina; Kowalski, Zygmunt; Pawłowska-Kozińska, Danuta; Wzorek, Zbigniew
Antagonizm między jonami SiF62- i Al3+ względem przemiany polimorficznej (Faza-II → Faza-I) tripolifosforanu sodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Data wydania: 2008
ISSN: 2392-0041
Kijkowska, Regina; Kowalski, Zygmunt; Pawłowska-Kozińska, Danuta; Wzorek, Zbigniew
Wpływ zanieczyszczeń obecnych w kwasie fosforowym H3PO4 na temperaturę tworzenia się difosforanu sodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Data wydania: 2008
ISSN: 2392-0041
Balon, Urszula; Boratyńska-Sala, Anna
Controlling a podejście procesowe w systemie zarządzania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/