Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics


Wariant tytułu Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu
ISSN 1899-3192
e-ISSN 2392-0041
Uwagi Instytucja sprawcza: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Shevchuk, Viktor
Macroeconomic effects of output volatility in Ukraine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Data wydania: 2019
ISSN: 2392-0041
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 20
Żyra, Agnieszka; Shevchuk, Solomiya
Commodity price volatility, output growth and exchange rate dynamics in the central and eastern european countries
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Data wydania: 2018
ISSN: 2392-0041
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 10
Shevchuk, Solomiya; Żyra, Agnieszka
Cykliczne efekty makroekonomiczne kursu walutowego w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Data wydania: 2017
ISSN: 2392-0041
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 10
Banet, Krystian; Rogala, Sylwia
Znaczenie współpracy miast i gmin w kreowaniu efektywnych systemów transportowych w odpowiedzi na zjawisko urban sprawl
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 10
Shevchuk, Viktor; Żyra, Agnieszka
Światowe ceny metali a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Balon, Urszula; Boratyńska-Sala, Anna
Controlling a podejście procesowe w systemie zarządzania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/