Vestnik Hmelʹnickogo Nacionalʹnogo Universiteta. Tehničeskie Nauki


Wariant tytułu Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences
Wydawca Hmelʹnickij Nacionalʹnij Universitet
ISSN 2307-5732
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 2 (od 2013)
0 (od 2015)
2 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 2
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Kromka, Magdalena; Milewski, Grzegorz
Model numeryczny układu stomatognatycznego żuchwy ludzkiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vestnik Hmelʹnickogo Nacionalʹnogo Universiteta. Tehničeskie Nauki
Data wydania: 2006
ISSN: 2307-5732
Pieczonka, Agnieszka
Model doskonałości EFQM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vestnik Hmelʹnickogo Nacionalʹnogo Universiteta. Tehničeskie Nauki
Data wydania: 2006
ISSN: 2307-5732
Słodki, Bogdan; Struzikiewicz, Grzegorz
Ocena przydatności siłomierza piezoelektrycznego do rejestracji sił podczas frezowania stali
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vestnik Hmelʹnickogo Nacionalʹnogo Universiteta. Tehničeskie Nauki
Data wydania: 2006
ISSN: 2307-5732
Dziadur, Wiesław; Lisak, Janusz; Tabor, Adam
Ilościowa ocena mączki drzewnej jako wypełniacza polietylenu i polipropylenu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vestnik Hmelʹnickogo Nacionalʹnogo Universiteta. Tehničeskie Nauki
Data wydania: 2006
ISSN: 2307-5732
Kulig, Marek
Bezprzewodowe systemy pomiarowe w ortopedii jako nowa jakość w inżynierii medycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vestnik Hmelʹnickogo Nacionalʹnogo Universiteta. Tehničeskie Nauki
Data wydania: 2006
ISSN: 2307-5732
Skowronek, Andrzej; Dwornicka, Renata
Wpływ parametrów generowania planu na mierniki analizy ekwipartycyjnej i mierniki niedokładności aproksymacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vestnik Hmelʹnickogo Nacionalʹnogo Universiteta. Tehničeskie Nauki
Data wydania: 2006
ISSN: 2307-5732
Mierzwiński, Dariusz
Korelacja konwencjonalnej próby pełzania z metodą małych próbek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vestnik Hmelʹnickogo Nacionalʹnogo Universiteta. Tehničeskie Nauki
Data wydania: 2006
ISSN: 2307-5732
Kowalczyk, Dominika
Zarządzanie jakością w wybranych przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vestnik Hmelʹnickogo Nacionalʹnogo Universiteta. Tehničeskie Nauki
Data wydania: 2006
ISSN: 2307-5732
Piec, Paweł; Zając, Grzegorz
Computer aided analysis of friction process
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vestnik Hmelʹnickogo Nacionalʹnogo Universiteta. Tehničeskie Nauki
Data wydania: 2003
ISSN: 2307-5732
Piec, Paweł
Wspomaganie komputerowe analizy procesu tarcia w układach hamulcowych pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vestnik Hmelʹnickogo Nacionalʹnogo Universiteta. Tehničeskie Nauki
Data wydania: 2003
ISSN: 2307-5732
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/