Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture


Wariant tytułu Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
Wydawca Polish Academy of Sciences Branch in Lublin
ISSN 1641-7739
Uwagi Instytucja sprawcza:
Polish Academy of Sciences,
University of Engineering and Economics in Rzeszów,
University of Life Sciences in Lublin. Faculty of Production Engineering
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Wójcik, Magdalena; Jordan, Grzegorz; Jordan, Witold; Mruk, Andrzej
Analysis of damage to an operator caused by mobile parts of the machines used in farms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture
Data wydania: 2013
ISSN: 1641-7739
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Gorgoń, Monika; Jordan, Grzegorz; Jordan, Witold; Mruk, Andrzej
Injuries sustained by farmers during accidents involving tractors in plain regions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture
Data wydania: 2013
ISSN: 1641-7739
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Krasowska, Agnieszka; Jordan, Grzegorz; Jordan, Witold; Mruk, Andrzej
Injuries sustained by victims of road accidents with the participation of farm tractors in mountainous regions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture
Data wydania: 2013
ISSN: 1641-7739
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/