Zarządzanie Jakością : ZJ


Wydawca Instytut Doskonalenia Organizacji (Warszawa)
ISSN 1734-3534
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
3 (od 2015)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kupiec, Robert; Krawczyk, Marcin; Sładek, Jerzy A.
Wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych oraz przestrzennych obiektów wzorcowych w akredytowanym laboratorium wzorcującym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zarządzanie Jakością : ZJ
Data wydania: 2013
ISSN: 1734-3534
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/