Zarządzanie Jakością : ZJ


Wydawca Instytut Doskonalenia Organizacji (Warszawa)
ISSN 1734-3534
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
3 (od 2015)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kupiec, Robert; Krawczyk, Marcin; Sładek, Jerzy A.
Wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych oraz przestrzennych obiektów wzorcowych w akredytowanym laboratorium wzorcującym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zarządzanie Jakością : ZJ
Data wydania: 2013
ISSN: 1734-3534
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/