Composites Theory and Practice


Wydawca Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
ISSN 2084-6096
e-ISSN 2299-128X
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2013)
11 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 18

Stachak, Piotr; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Foaming extrusion of thermoplastic polyurethane modified by POSS nanofillers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2019
ISSN: 2299-128X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Bukowczan, Artur; Hebda, Edyta; Michałowski, Sławomir; Pielichowski, Krzysztof
Modification of polyurethane viscoelastic foams by functionalized polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2018
ISSN: 2299-128X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Szefer, Ewa; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
Modification of microcrystalline cellulose filler with succinic anhydride – effect of microwave and conventional heating
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2018
ISSN: 2299-128X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Długosz, Olga; Kołodziej, Martyna; Banach, Marcin
Preparation of bentonite/nAg nanocomposites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2018
ISSN: 2299-128X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Składanowska, Katarzyna; Sanetra, Izabela; Muc, Aleksander
Analysis of fatigue behavior of composite structures with circular internal delamination
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2017
ISSN: 2299-128X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Barski, Marek
Influence of the form of short-range repulsive interactions on final shape of internal structure in magneto-rheological fluids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2017
ISSN: 2299-128X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Bondyra, Agnieszka; Miarka, Stanisław; Pastuszak, Przemysław Daniel
Static compression of GFRP plate with hole - 3D scanning comparative evaluation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2016
ISSN: 2299-128X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Barski, Marek; Stawiarski, Adam; Chwał, Małgorzata
Dispersion relations for composite structures. Part II. Methods of determining dispersion curves
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2016
ISSN: 2299-128X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Pastuszak, Przemysław Daniel; Bondyra, Agnieszka; Muc, Aleksander
Thermographic studies of composite structures subjected to static and fatigue loads
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2016
ISSN: 2084-6096
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Chwał, Małgorzata; Muc, Aleksander; Stawiarski, Adam; Barski, Marek
Residual stresses in multilayered composites - general overview
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2016
ISSN: 2084-6096
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Barski, Marek; Stawiarski, Adam; Chwał, Małgorzata
Dispersion relations for composite structures. Part I. Basic assumptions and realtionships for monoclinic lamina
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2016
ISSN: 2084-6096
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kędziora, Piotr; Romanowicz, Paweł; Muc, Aleksander
Fuzzy sets - fatigue tests
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2016
ISSN: 2084-6096
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Stawiarski, Adam; Miarka, Stanisław; Barski, Marek; Romanowicz, Paweł
Fatigue damage detection in composite plate with a circular hole by elastic wave propagation method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2016
ISSN: 2084-6096
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Barski, Marek; Kędziora, Piotr; Chwał, Małgorzata
Design of rectangular composite plates with circular holes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2016
ISSN: 2084-6096
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Pastuszak, Przemysław D.; Nering, Konrad; Muc, Aleksander
Detection of defects in composite plates by cooling down thermography (CDT)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2014
ISSN: 2084-6096
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Muc, Aleksander; Kędziora, Piotr
The application of fuzzy logic in fatigue damage analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2014
ISSN: 2084-6096
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Bondyra, Agnieszka; Chwał, Małgorzata; Pastuszak, Przemysław D.; Stawiarski, Adam
Analysis of composite structure deformations based on 3D laser scanner measurements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2014
ISSN: 2084-6096
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Impact Factor: 0
Barski, Marek
Static and fatigue strength of composite plates with holes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2014
ISSN: 2084-6096
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/