Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji


Wariant tytułu Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji = Automotive and Internal Combustion Engines Technology : transactions
Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji = Commission of Motorization
Wydawca Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Naukowo-Problemowa Motoryzacji
ISSN 1642-1639
Skrót Teka Kom. Nauk.- Probl. Mot.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 73
1234
następne

Knapczyk, Józef ; Maniowski, Michał
Charakterystyka elastokinematyczna wielowahaczowego zawieszenia koła samochodu z ramą pomocniczą
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Knapczyk, Józef; Niemczyk, Gabriel
Badania symulacyjne wpływu momentów tarcia przegubów na siłę w drążku kierowniczym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Grzegożek, Witold; Ślusarczyk, Paweł
Badania symulacyjne nieliniowego modelu motocykla z więzami nieholonomicznymi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Kołodziej, Edward; Chowaniec, Joanna
Tribologiczne badania symulacyjne skojarzenia tarczowego mechanizmu hamulcowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Pakuła, Andrzej
Wpływ ilości zębów kół i pasa rozrządu na potencjalną awaryjność układu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Góra, Marta; Knapczyk, Jan; Maniowski, Michał
Zmiany orientacji koła względem jezdni wywołane przechyłem nadwozia samochodu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Grzegożek, Witold; Wnęk, Henryk
Analiza numeryczna wpływu promienia zataczania na przebieg procesu hamowania pojazdu na nawierzchni typu µ-split
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Grzybek, Janusz; Sala, Wojciech
Napęd i sterowanie w badaniach stanowiskowych - wybrane zagadnienia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji
Data wydania: 2005
ISSN: 1642-1639
Pieniążek, Wiesław; Wilusz, Paweł
Eksperymentalne badania kierowalności samochodu ciężarowego z przyczepą
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Knapczyk, Józef ; Maniowski, Michał
Synteza wymiarowa pięcio-wahaczowego mechanizmu prowadzenia kół przednich samochodu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Grzegożek, Witold; Warwas, Kornel
Dobór momentów hamujących stabilizujących ruch pojazdów przy wykonywaniu manewru wyprzedzania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Knapczyk, Józef; Góra, Marta
Analiza wrażliwości wymiarowej mechanizmu zawieszenia 5-wahaczowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Knapczyk, Józef; Niemczyk, Gabriel
Estymacja parametrów modelu zawieszenia MacPhersona koła przedniego samochodu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Mitianiec, Władysław
Modeling of thermodynamic parameters in a two-stroke engine with pneumatic injection of fuel mixture
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Nowak, Janina
Aluminiowe nadwozia samochodów osobowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Mitianiec, Władysław; Śliwiński, Krzysztof
Analiza parametrów termodynamicznych w układzie wtrysku pneumatycznego paliwa za pomocą gorących spalin w silniku 4-suwowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Jaskólski, Jerzy; Budzik, Grzegorz
Podstawy symulacji obciążeń termicznych tłoka silnika spalinowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Grzegożek, Witold; Ślusarczyk, Paweł
Wpływ zmian wybranych parametrów pojazdu jednośladowego na stabilność kierunkową układu kierowca-motocykl
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Pieniążek, Alicja; Pieniążek, Wiesław
Badanie kierowalności samochodu na podstawie modelu uwzględniającego przechył poprzeczny, przy wymuszeniu stochastycznym obrotem kierownicy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji:
Data wydania: 2001
Kołodziej, Edward; Szczerski, Bronisław
Badania wpływu zawartości siarki w oleju napędowym na trwałość rozdzielaczowych pomp wtryskowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji:
Data wydania: 2000

1234
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/