Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji


Wariant tytułu Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji = Automotive and Internal Combustion Engines Technology : transactions
Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji = Commission of Motorization
Wydawca Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Naukowo-Problemowa Motoryzacji
ISSN 1642-1639
Skrót Teka Kom. Nauk.- Probl. Mot.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 53
123
następne

Grzybek, Janusz; Sala, Wojciech
Napęd i sterowanie w badaniach stanowiskowych - wybrane zagadnienia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Grzegożek, Witold; Warwas, Kornel
Dobór momentów hamujących stabilizujących ruch pojazdów przy wykonywaniu manewru wyprzedzania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Knapczyk, Józef ; Góra, Marta
Analiza wrażliwości wymiarowej mechanizmu zawieszenia 5-wahaczowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Knapczyk, Józef; Niemczyk, Gabriel
Estymacja parametrów modelu zawieszenia MacPhersona koła przedniego samochodu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Mitianiec, Władysław
Modeling of thermodynamic parameters in a two-stroke engine with pneumatic injection of fuel mixture
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Nowak, Janina
Aluminiowe nadwozia samochodów osobowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Mitianiec, Władysław; Śliwiński, Krzysztof
Analiza parametrów termodynamicznych w układzie wtrysku pneumatycznego paliwa za pomocą gorących spalin w silniku 4-suwowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Jaskólski, Jerzy; Budzik, Grzegorz
Podstawy symulacji obciążeń termicznych tłoka silnika spalinowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Grzegożek, Witold; Ślusarczyk, Paweł
Wpływ zmian wybranych parametrów pojazdu jednośladowego na stabilność kierunkową układu kierowca-motocykl
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Pieniążek, Alicja; Pieniążek, Wiesław
Badanie kierowalności samochodu na podstawie modelu uwzględniającego przechył poprzeczny, przy wymuszeniu stochastycznym obrotem kierownicy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Kołodziej, Edward; Szczerski, Bronisław
Badania wpływu zawartości siarki w oleju napędowym na trwałość rozdzielaczowych pomp wtryskowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
Wcisło, Grzegorz; Szlachta, Zygmunt
Konwertory katalityczne do redukcji tlenków azotu w spalinach silnika wysokoprężnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
Pieniążek, Alicja; Pieniążek, Wiesław
Badanie dynamiki poprzecznej jednośladowego modelu samochodu w ujęciu stochastycznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
Wcisło, Grzegorz
Istota działania konwertorów katalitycznych używanych do redukcji NO[X] w metodzie selektywnej katalitycznej redukcji SCR
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
Knapczyk, Józef; Walczak, Stanisław
Symulacja i badania drgań przestrzennych zwrotnicy koła samochodu wywołanych przez nierówności drogi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
Oprzędkiewicz, Janusz; Młynarski, Stanisław
Problemy predykcji jakości i niezawodności pojazdów samochodowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
Sendyka, Bronisław; Cygnar, Mariusz
Comparison of indicated pressures calculated by use of the thermodynamics and wibe's method related to indicated pressure in a gasoline direct injection engine
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
Jordan, Witold; Mruk, Andrzej
Stanowiskowe badania elementów silnika odpowiadające cyklowi miejskiemu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
Struski, Józef; Wolak, Stanisław
Dynamiczne obciążenia wielołącznikowego zawieszenia kół kierowanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
Grzyb, Andrzej; Kowalski, Marek S.
Kinematyka czterowahaczowego zawieszenia z dodatkowym łącznikiem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji
Data wydania: 2000

123
następne© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/