Journal of Communication and Computer


Wydawca David Publishing Company
ISSN 1548-7709
e-ISSN 1548-7709
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bauer, Marek
Application of the bus line simulation model in the assessment of the potential effects of bus lane separation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Communication and Computer
Data wydania: 2014
ISSN: 1548-7709
Lista MNiSW: nie
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/