Chemistry of Materials : CM


Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 0897-4756
e-ISSN 1520-5002
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 45 (od 2012)
45 (od 2017)
200 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 45
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Petko, Filip; Galek, Mariusz; Hola, Emilia; Topa-Skwarczyńska, Monika; Tomal, Wiktoria; Jankowska, Magdalena; Pilch, Maciej; Popielarz, Roman; Graff, Bernadette; Morlet-Savary, Fabrice; Lalevee, Jacques; Ortyl, Joanna
Symmetric iodonium salts based on benzylidene as one-component photoinitiators for applications in 3D printing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Materials : CM
Data wydania: 2022
ISSN: 1520-5002
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 10.508
Sanetra, Jerzy; Bogdał, Dariusz et al.
Photo- and electroluminescent properties of polymethacrylates with carbazolyl and fluorescent pendant groups
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Materials : CM
Data wydania: 2002
ISSN: 0897-4756
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/