Estetyka i Krytyka = The Polish Journal of Aesthetics


Wariant tytułu Estetyka i Krytyka
Wydawca Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński
ISSN 1643-1243
e-ISSN 2353-723X
Uwagi Instytucja sprawcza: Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński
Lista MNiSW B (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2012)
5 (od 2013)
12 (od 2015)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Winskowski, Piotr
Trwanie plamy i migotanie linii. Przestrzeń i czas w grafikach Arthura C. Danto
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Estetyka i Krytyka = The Polish Journal of Aesthetics
Data wydania: 2016
ISSN: 2353-723X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 12
Winskowski, Piotr
Ponowoczesne interpretacje nowoczesnej architektury : odbiorca i krytyk w izotopowej przestrzeni interpretacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Estetyka i Krytyka = The Polish Journal of Aesthetics
Data wydania: 2002
ISSN: 1643-1243
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/