Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój = Geological Exploration Technology. Geothermics, Sustainable Development


Wariant tytułu Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój
Technika Poszukiwań Geologicznych
Wydawca Wydawnictwo IGSMiE PAN
ISSN 0304-520X
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 2 (od 2013)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Gaszyńska-Freiwald, Grażyna
Wpływ tekstury iłołupków fliszu karpackiego na parametry deformacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój = Geological Exploration Technology. Geothermics, Sustainable Development
Data wydania: 2012
ISSN: 0304-520X
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/