Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa


Wydawca Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Zespół Wydawnictw
ISSN 0860-6846
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Kaczorowska, Anna; Słoniec, Jolanta; Motyka, Sabina
Strategiczne zarządzanie projektami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Data wydania: 2017
ISSN: 0860-6846
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Kozik, Renata
Electronic bidding in public works contracts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-6846
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Kozik, Renata; Leśniak, Agnieszka; Plebankiewicz, Edyta
Construction contracts as a key issue of the investment process
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Data wydania: 2015
ISSN: 0860-6846
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Kozik, Renata; Leśniak, Agnieszka
Ochrona podwykonawców w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Data wydania: 2013
ISSN: 0860-6846
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/